อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ Ming Ji AI Temperature Detection Kit MINI Version เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคคลผ่านทางใบหน้า