จากระบบสัมผัสสู่ระบบไร้การสัมผัส – เครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกปรับให้เข้ากับโลกแห่งการไร้สัมผัสได้อย่างไร

เครื่องสแกนนิ้วไบโอเมตริกซ์ คือ รูปแบบหนึ่งของการตรวจสอบและอนุญาต ระบบจะสแกนและบันทึกรูปแบบเฉพาะบนลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล

การลดปริมาณคาร์บอนในศูนย์ข้อมูล

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลในยุโรปใช้พลังงานเกือบ 250 TWh (เทราวัตต์ชั่วโมง) ต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ระบบดับเพลิง HI-FOG เป็นส่วนหลักของระบบดับเพลิงแบบมัลติสเตจในศูนย์ข้อมูล IXcellerate

HI-FOG ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำแรงดันสูงที่ผลิตโดย Marioff ช่วยปกป้องอาคารของศูนย์ข้อมูล IXcellerate การพ่นละอองน้ำภายใต้แรงดันสูง