ระบบดับเพลิง HI-FOG เป็นส่วนหลักของระบบดับเพลิงแบบมัลติสเตจในศูนย์ข้อมูล IXcellerate

HI-FOG ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำแรงดันสูงที่ผลิตโดย Marioff ช่วยปกป้องอาคารของศูนย์ข้อมูล IXcellerate การพ่นละอองน้ำภายใต้แรงดันสูง