การลดปริมาณคาร์บอนในศูนย์ข้อมูล

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลในยุโรปใช้พลังงานเกือบ 250 TWh (เทราวัตต์ชั่วโมง) ต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า