จากระบบสัมผัสสู่ระบบไร้การสัมผัส – เครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกปรับให้เข้ากับโลกแห่งการไร้สัมผัสได้อย่างไร

เครื่องสแกนนิ้วไบโอเมตริกซ์ คือ รูปแบบหนึ่งของการตรวจสอบและอนุญาต ระบบจะสแกนและบันทึกรูปแบบเฉพาะบนลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล