ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ TTK FG-NET ได้รับการรับรองโดย FM

FM Approvals เป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านบริการทดสอบและรับรอง FM Approvals ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน

การทำความเย็นสำหรับศูนย์ข้อมูล: การป้องกันการกัดกร่อนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการล้มเหลว

ทุกวันนี้ ระบบทำความเย็นที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้งานด้านเทคนิคจำนวนมาก นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับการทำความเย็นในกระบวนการและอุตสาหกรรม

การออกแบบระบบสำรองไฟฟ้า: แบบรวมศูนย์ (Centralized) หรือแบบกระจาย (Distributed bypass)

เมื่อออกแบบแผนการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละสถาปัตยกรรม