การทำความเย็นสำหรับศูนย์ข้อมูล: การป้องกันการกัดกร่อนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการล้มเหลว

ทุกวันนี้ ระบบทำความเย็นที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้งานด้านเทคนิคจำนวนมาก นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับการทำความเย็นในกระบวนการและอุตสาหกรรม