ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ TTK FG-NET ได้รับการรับรองโดย FM

FM Approvals เป็นผู้นำระดับนานาชาติในด้านบริการทดสอบและรับรอง FM Approvals ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน