การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์

ในศูนย์คอมพิวเตอร์การจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานนั้น หนึ่งในปัจจัยหลักคือการควบคุมสภาพแวดล้อมภายศูนย์คอมพิวเตอร์