ใช้การตรวจสอบ Server Refresh Checklist ทำให้การดำเนินราบรื่น

การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นโครงการขนาดใหญ่และราคาแพงแต่มันมีโอกาสที่ดีในการปรับปรุงความสามารถด้าน IT ของคุณและก้าวไปข้างหน้า