ระบบสแกนใบหน้า ควบคุมการเข้าออก – SMART PASS

Smart Pass คือ ระบบควบคุมการเข้าออกโดยการสแกนใบหน้าจากพื้นที่โดยผสานระหว่างเทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยในการจดจำใบหน้าและประมวลผลด้วยความเร็วไม่ถึง 1 วินาที

ความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าตามกำหนดเวลาสำหรับศูนย์ข้อมูล

การปกป้องแหล่งจ่ายไฟให้ศูนย์ข้อมูลผ่านการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Static (UPS) เป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันความต่อเนื่องของการบริการ