การเข้าถึงและตรวจสอบเอกสารผ่าน Smile SITEM

ในภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เชื้อ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดในบ้านเราอย่างหนัก ทำให้การทำงานที่ต้องพบปะกันต่อหน้ากันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้น