เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ในปี 2021

เทคโนโลยีการ จดจำใบหน้า ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่เคยมี ทำให้ระบบเป็นมิตรพร้อมความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น