คุณค่าของการรับรองระดับมาตรฐาน Tier Certification

เมื่อการดำเนินธุรกิจต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทำงานได้อย่างไม่หยุดชะงัก จึงไม่สามารถเผชิญกับความเสี่ยงได้ คุณต้องการแน่ใจว่าดาตาเซ็นเตอร์แต่ละแห่ง