TMI 2019 “ปฏิรูปการดูแลสุขภาพด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล”

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้เป็นผู้สนับสนุน ในการจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี TMI 2019 ในครั้งนี้

จุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพอันดับต้น ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข

ความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นมีความสำคัญ สำคัญมากจนถึงกับทำให้การสนทนาในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยได้มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เกือบทั้งหมด

แนวโน้มการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพภาย

สิ่งหนึ่งที่แน่นอนในชีวิตเสมอมาคือการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศของอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพก็ไม่แตกต่างกัน

วิธีป้องกันอัคคีภัยในศูนย์ข้อมูล

ในช่วงที่ Telia Finland วางแผนศูนย์ข้อมูลใหม่ พวกเขามีความท้าทายดังต่อไปนี้: คุณจะรักษาเซิร์ฟเวอร์จำนวน 200,000 ให้ปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างไร

อย่าเปลี่ยนระบบ Running System

STULZ CyberAir สามารถถือได้ว่าเป็นสินค้าหลักของบริษัท ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในกลุ่มสินค้าของเราเป็นเวลา 15 ปีแล้วและได้รับการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

ความต้องการด้านไอทีและความต้องการในระบบจ่ายไฟฟ้า

ความร่วมมือกับ GateView สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ PDI เพื่อขยายโซลูชันเพื่อรองรับความต้องการด้านการกระจายกำลังไฟฟ้าและการเชื่อมต่อของศูนย์ข้อมูล