สิ่งเล็กๆที่มีผลกระทบต่อแบตเตอรี่ UPS ของคุณเป็นอย่างมาก

การให้ความสนใจกับรายละเอียดเริ่มตั้งแต่ช่วงที่แบตเตอรี่ใหม่มาถึง เนื่องจากการปฏิบัติโดยประมาทอาจนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอ

Marioff ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approval สำหรับการใช้งาน HI-FOG® เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

M Approval ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพในการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยจากหมอกน้ำและได้รวมถึงการทดสอบเพลิงไหม้เต็มรูปแบบนับสิบชนิด

38th WUNCA มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 วันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

STULZ และ Cloud&Heat วางแผนความร่วมมือระดับโลก

   STULZ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกด้านเครื่องปรับอากาศที่มีความแม่นยำได้ประกาศความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Cloud & Heat Technologies

Marioff ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approval สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำของ HI-FOG® นั้นจะใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเครื่องจักรที่สำคัญและดับเพลิงที่แหล่งเพลิงไหม้ ช่วยลดความเสียหายและลดเวลาที่ต้องหยุดการทำงานให้น้อยที่สุด

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak Detector) – ELSA

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ หรือ Water Leak Detector ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึม พร้อมบอกระยะที่เกิดการรั่วซึมได้