TMI 2018 “สู่คุณภาพเทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2018 จัดประชุมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) – TTK

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) – ELSA

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Diesel Rotary UPS – PILLER

ผลิตภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ (UPS) จากประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตและพัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบ Diesel Rotary UPS : DRUPS ขนาดตั้งแต่ 500kW ไปจนถึง 40MW

งานสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ PILLER DRUPS : DIESEL ROTARY UPS 2018

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 – SITEM ผู้นำด้านการออกแบบ ติดตั้งและให้บริการบำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center) ในประเทศไทย จัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ DRUPS

ท่อไร้ประกายไฟและความร้อน PYPLOK

PYPLOK เป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรจากประเทศแคนาดา ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันมาตราฐานระดับโลก เช่น ASME, ANSI, DNV, ABS, BV, CCS, NK, LLYOD

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เสมือนบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทำงาน ของ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (KEY Management System)

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (RFID Key Management System) มีลักษณะเป็นตู้เก็บกุญแจที่ควบคุมการเบิกคืนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์