ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access Control And CCTV Surveillance System)

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็น ระบบความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กร หรือหน่วยงาน นั้นต้องมี ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ UTC Group

ประตูหมุน (Mantrap Door)

Mantrap Door High Security Portal เป็นประตูรักษาความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งจะใช้ในพื้นที่สำคัญ ต้องการการตรวจสอบบุคคลและลักลอบหรือแอบเข้าในพื้นที่

ประตูหมุน (Revolving door)

ประตูหมุน Revolving Door เป็นประตูที่ออกแบบให้ใช้สําหรับทางเข้าออกสําหรับผู้คนเดินเข้าออกอาคารเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประตูกั้นคน (Turnstile)

Turnstile หรือประตูกั้นคน (Pedestrian Gate) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการตรวจสอบคน ก่อนเข้าในพื้นที่หรืออาคาร โดยปกติจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าออก

ระบบตรวจตราวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ (UVSS/UVIS) 

ระบบตรวจตราวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ เป็นระบบที่จะติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ ทำหน้าที่สแกนตรวจจับสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถ

ระบบเครื่องกั้นทนแรงชน (Road Blocker)

ระบบเครื่องกั้นทนแรงชน (Road Blocker) เป็นแผ่นเหล็กที่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก ใช้สำหรับติดตั้งที่ทางเข้าหรือออกขององค์กรที่สำคัญ

ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่

GenSTART จาก Active Power เป็นระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานให้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ระบบ Video Wall

ระบบ Video Wall เป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีประเภท Projector ที่เราเห็นทั่วไปตามโรงฉายหนัง การฉาย Presentation หรือหรือแม้แต่การใช้งานตามที่พักอาศัย

ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ (Cloud Lock)

Cloud Lock Management System คือ ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ สำหรับตู้ Rack ในระบบ Cloud Lock จะใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Active Power XT MMS เพิ่มระบบโมดูลาร์ใหม่พร้อมกับเพิ่มเวลาทำงาน

การเปิดตัวนี้ทำให้ Active Power ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Piller Group สามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและใช้งานได้ยาวนานขึ้น