Marioff เปิดตัว HI-FOG® โซลูชันป้องกันอัคคีภัย

Securika Moscow เป็นนิทรรศการด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย Marioff ให้ความสำคัญกับระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ

SITEM ร่วมทำบุญ มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ ประจำปี 2561

เดือนกรกฎาคม 2561 นี้ซึ่งครบรอบ 11 ปี ของมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น จำกัด จึงได้จัดงานทำบุญประจำปีขึ้น

SITEM ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ “มูลนิธิ วชิรพยาบาล”

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด นำโดย นายไตรสิทธิ์ ตานพิพัฒน์ ในนามตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับคณะแพทย์ศาสตร์  “มูลนิธิ วชิรพยาบาล”

สร้างศูนย์สร้างสรรค์ ปันน้ำใจให้น้อง ศูนย์ที่ 62 (U.C.F)

มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ Uthai Chaipanya Computer room Foundation (U.C.F.) ได้จัดตั้งโครงการ “สร้างศูนย์สร้างสรรค์ ปันน้ำใจให้น้อง” ศูนย์ที่ 62

37th WUNCA มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 37 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

HI-FOG® ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำแรงดันสูง (High-Pressure Water Mist System)

ระบบ HI-FOG จะทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และเมื่ออุณหภูมิที่หัวกระจายน้ำสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำได้ทำงานตามที่คาดไว้

Riello UPS การแข่งขันไปสู่อนาคตกับฟอร์มูล่าอี

 Riello UPS ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ และเป็นผู้สนับสนุนด้านพลังงานสีเขียว ได้กลายเป็นเจ้าภาพร่วมของ Audi ในงานแข่งขันรถฟอร์มูล่าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

งานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “มหกรรมดาตาเซนเตอร์” ซึ่งจัดขึ้นโดย วสท.

เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมทำ (MOU) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ