โปรแกรมคำนวณระบบไฮดรอลิกในเครื่องมือ HI-FOG System Designer

ทาง Marioff มีความยินดีที่จะนำเสนอโปรแกรมการคำนวณระบบไฮดรอลิกที่มีอยู่ในระบบออกแบบหมอกน้ำ ประเมินและปรับปรุงของเครื่องมือ HI-FOG designer

โลกแห่งศูนย์ข้อมูล 2017 (Data Centre World)

พบกับ STULZ ที่งานโลกแห่งศูนย์ข้อมูล 2017 ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการอุณหภูมิและ ความชื้นซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector)

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

สวิตช์บอร์ดไฟฟ้า (Switchboard)

 Switchboard สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าคือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันความเสียหายและควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER)

หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER) เป็นจุดเริ่มต้นของการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ดังนั้นจึงสามารถถือได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหัวใจของระบบส่งพลังงานไฟฟ้า

ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ (Container Data Center)

ศูนย์คอมพิวเตอร์แบบตู้ container คือ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ประกอบด้วยการคำนวณและออกแบบระบบที่สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นในศูนย์

ระบบเสากั้นทนแรงชน (Bollard)

ระบบเสากั้นทนแรงชน หรือ High Security Bollard เป็นเสากั้นที่ออกแบบไว้เพื่อรักษาระยะห่างของอาคาร กับจุดที่เกิดวินาศกรรม เพื่อลดความเสียหาย