ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist Fire Protection System) – HI-FOG

Hi-Fog ป็นระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) ชนิดแรงดันสูงที่จะมาทดแทนระบบดับเพลิงอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น FM 200, NOVEC1230 เป็นต้น

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak Detector) – WATER SENSE

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ หรือ Water Leak Detector ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึม พร้อมบอกระยะที่เกิดการรั่วซึมได้

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)

Data Center Infrastructure Management (DCIM) – STULZ เป็นโซลูชั่นแบบรวมศูนย์ในการมอนิเตอร์ติดตามการใช้พลังงานระบบการทำความเย็น และตัวแปร ในศูนย์คอมพิวเตอร์

เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Conditioning system)

เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก “STULZ” เป็นเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกแบบเน้นหนักไปทางด้านประหยัดพลังงาน

หลักการออกแบบ

การออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานศูนย์ข้อมูลทั้ง การออกแบบระบบโดยรวม