TMI 2021 “การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพสู้ยุคดิจิทัลในวิกฤตโรคระบาด”

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้เป็นผู้สนับสนุน ในการจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 ในครั้งนี้

การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) คืออะไรและมีส่วนในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งอย่างไร

มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มากมายในปัจจุบัน เช่น มันคืออะไรกันแน่ ความก้าวหน้าของ AI จะทำให้เกิดสิ่งที่มีจิตสำนึกอย่างเต็มที่หรือไม่

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้ประโยชน์ได้

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การติดตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกเทคโนโลยีอาจเป็นเรื่องยากสักเล็กน้อย

สัมมนาออนไลน์หัวข้อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองจ้อมูลส่วนบุคคล พ ศ 2562 (PDPA)

เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น ทำให้ในปัจจุบันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลทำได้ง่าย

การรวมระบบให้ทำงานร่วมกันคืออะไรและมีผลต่อเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอย่างไร

เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ

คุณค่าของการรับรองระดับมาตรฐาน Tier Certification

เมื่อการดำเนินธุรกิจต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทำงานได้อย่างไม่หยุดชะงัก จึงไม่สามารถเผชิญกับความเสี่ยงได้ คุณต้องการแน่ใจว่าดาตาเซ็นเตอร์แต่ละแห่ง

เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ในปี 2021

เทคโนโลยีการ จดจำใบหน้า ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องที่เคยมี ทำให้ระบบเป็นมิตรพร้อมความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

การเข้าถึงและตรวจสอบเอกสารผ่าน Smile SITEM

ในภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เชื้อ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดในบ้านเราอย่างหนัก ทำให้การทำงานที่ต้องพบปะกันต่อหน้ากันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้น

ความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าตามกำหนดเวลาสำหรับศูนย์ข้อมูล

การปกป้องแหล่งจ่ายไฟให้ศูนย์ข้อมูลผ่านการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Static (UPS) เป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันความต่อเนื่องของการบริการ