งานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “มหกรรมดาตาเซนเตอร์” ซึ่งจัดขึ้นโดย วสท.

เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมทำ (MOU) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

STULZ นำเสนอเครื่องทำความเย็นพร้อมระบบทำความเย็นด้วยอากาศภายนอก

WPAmini รุ่นใหม่ของ STULZ มีกำลังในการทำความเย็นถึง 160 กิโลวัตต์ในพื้นที่ขนาดเล็กวงจรทำความเย็นแบบแยกสองชิ้น ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงาน

STULZ นำเสนอเครื่องทำความเย็น CyberCool 2 ze ที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนต่ำ

STULZ GmbH กำลังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเพิ่มเครื่องทำความเย็นในซีรีย์ CyberCool 2 ใช้เทคโนโลยีของ CyberCool 2 และถูกออกแบบเพื่อให้ใช้งานกับสารทำความเย็น

โปรแกรมคำนวณระบบไฮดรอลิกในเครื่องมือ HI-FOG System Designer

ทาง Marioff มีความยินดีที่จะนำเสนอโปรแกรมการคำนวณระบบไฮดรอลิกที่มีอยู่ในระบบออกแบบหมอกน้ำ ประเมินและปรับปรุงของเครื่องมือ HI-FOG designer

โลกแห่งศูนย์ข้อมูล 2017 (Data Centre World)

พบกับ STULZ ที่งานโลกแห่งศูนย์ข้อมูล 2017 ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีสำหรับการจัดการอุณหภูมิและ ความชื้นซึ่งใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ