ระบบสแกนใบหน้า ควบคุมการเข้าออก – SMART PASS

Smart Pass คือ ระบบควบคุมการเข้าออกโดยการสแกนใบหน้าจากพื้นที่โดยผสานระหว่างเทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยในการจดจำใบหน้าและประมวลผลด้วยความเร็วไม่ถึง 1 วินาที

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ Ming Ji AI Temperature Detection Kit MINI Version เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคคลผ่านทางใบหน้า

ระบบการจดจำใบหน้าและ การตรวจจับใบหน้า – MEGVII

ระบบการจดจำใบหน้าและการตรวจจับใบหน้า ถูกนำมาใช้กับระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยการกำหนดสิทธิ์ให้แก่บุคคลต้องการ

ระบบห้องประชุม

เราสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อสร้าง
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ หรือ ระบบห้องประชุม สำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หรืออาคารอัจฉริยะได้

ระบบ Video Wall

ระบบ Video Wall เป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีประเภท Projector ที่เราเห็นทั่วไปตามโรงฉายหนัง การฉาย Presentation หรือหรือแม้แต่การใช้งานตามที่พักอาศัย