อุปกรณ์ยกเซิร์ฟเวอร์ภายศูนย์คอมพิวเตอร์ – ServerLIFT

อุปกรณ์ยกเซิร์ฟเวอร์สามารถยกของได้ถึง 226.8 กิโลกรัม ยกได้สูง 2.44 เมตร มีระบบเบรคสำหรับป้องกันล้อไหล มีระบบตัดการทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวาง

อุปกรณ์ลบข้อมูลฮาร์ดดิส – GARNER

degaussing เป็นการใช้สนามแม่เหล็กทำลายข้อมูลในฮาร์ดดิสซึ่งวิธีนี้จะทำให้ข้อมูลไม่สามารถถูกกู้กลับมาได้เนื่องจากเป็นการทำลายรูปแบบสนามแม่เหล็กของฮาร์ดดิส

ท่อไร้ประกายไฟและความร้อน PYPLOK

PYPLOK เป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรจากประเทศแคนาดา ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันมาตราฐานระดับโลก เช่น ASME, ANSI, DNV, ABS, BV, CCS, NK, LLYOD

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เสมือนบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทำงาน ของ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบโครงสร้างฝ้าอะลูมิเนียมแบบกริด

Tate Grid เป็นโซลูชันโครงสร้างฝ้าสำหรับการแขวนอุปกรณ์ขนาดใหญ่ภายในอาคารแทนการติดตั้งซัพพอร์ทแบบเดิม โดยจะช่วยให้คุณออกแบบและระบุโซลูชันล่วงหน้าได้

มาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ระบบ IT ต่าง ๆ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์

ระบบกักเก็บลมเย็นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cold Aisle Containment)

ระบบเก็บกักลมเย็น Cold Aisle Containment แยกระหว่างลมร้อนและลมเย็นออกจากกันนั้นทำให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF

ระบบ VRV หรือ ระบบ VRF เป็นระบบของเครื่องปรับอากาศ ที่มีลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดเเละจำนวนตัวเครื่องปรับอากาศ