ประตูหมุน (Mantrap Door)

Mantrap Door High Security Portal เป็นประตูรักษาความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งจะใช้ในพื้นที่สำคัญ ต้องการการตรวจสอบบุคคลและลักลอบหรือแอบเข้าในพื้นที่

ประตูหมุน (Revolving door)

ประตูหมุน Revolving Door เป็นประตูที่ออกแบบให้ใช้สําหรับทางเข้าออกสําหรับผู้คนเดินเข้าออกอาคารเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประตูกั้นคน (Turnstile)

Turnstile หรือประตูกั้นคน (Pedestrian Gate) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการตรวจสอบคน ก่อนเข้าในพื้นที่หรืออาคาร โดยปกติจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าออก

ระบบตรวจตราวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ (UVSS/UVIS) 

ระบบตรวจตราวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ เป็นระบบที่จะติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ ทำหน้าที่สแกนตรวจจับสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถ

ระบบเครื่องกั้นทนแรงชน (Road Blocker)

ระบบเครื่องกั้นทนแรงชน (Road Blocker) เป็นแผ่นเหล็กที่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก ใช้สำหรับติดตั้งที่ทางเข้าหรือออกขององค์กรที่สำคัญ

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะแจ้งเตือนเราก่อนเกิดอัคคีภัยได้

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะได้ยินกันในชื่อว่า FM200 , NOVEC 1230 หรือ ก๊าซเฉื่อย ( IG100 , IG500 ) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม