ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม เทคโนโลยี TDR

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบเทคโนโลยี TDR นั้นจะทำงานเหมือนกับระบบโซน่าของเรือคือจะปล่อยคลื่นที่สามารถตรวจจับการรั่วซึมของน้ำได้ในหลาย ๆ จุดพร้อมกัน

ระบบการจดจำใบหน้าและ การตรวจจับใบหน้า – MEGVII

ระบบการจดจำใบหน้าและการตรวจจับใบหน้า ถูกนำมาใช้กับระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยการกำหนดสิทธิ์ให้แก่บุคคลต้องการ

ระบบห้องประชุม

เราสามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อสร้าง
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ หรือ ระบบห้องประชุม สำหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หรืออาคารอัจฉริยะได้

อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในศูนย์คอมพิวเตอร์ – PACKET POWER

Wireless Sensor เป็นระบบตรวจสอบอุณหภูมิที่มีความยึดหยุ่นสูง สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 จุดต่อตู้สามารถรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ โดยส่งต่อกัน

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ (Water Leak Detector) – ELSA

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ หรือ Water Leak Detector ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำรั่วซึม พร้อมบอกระยะที่เกิดการรั่วซึมได้

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) – TTK

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) – ELSA

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง

ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Diesel Rotary UPS – PILLER

ผลิตภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ (UPS) จากประเทศเยอรมัน ผู้ผลิตและพัฒนาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบ Diesel Rotary UPS : DRUPS ขนาดตั้งแต่ 500kW ไปจนถึง 40MW

ท่อไร้ประกายไฟและความร้อน PYPLOK

PYPLOK เป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สิทธิบัตรจากประเทศแคนาดา ซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันมาตราฐานระดับโลก เช่น ASME, ANSI, DNV, ABS, BV, CCS, NK, LLYOD