ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

ดาตาเซ็นเตอร์ (Data Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เสมือนบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการทำงาน ของ ระบบสารสนเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (KEY Management System)

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (RFID Key Management System) มีลักษณะเป็นตู้เก็บกุญแจที่ควบคุมการเบิกคืนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access Control And CCTV Surveillance System)

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็น ระบบความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กร หรือหน่วยงาน นั้นต้องมี ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ UTC Group

ประตูหมุน (Mantrap Door)

Mantrap Door High Security Portal เป็นประตูรักษาความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งจะใช้ในพื้นที่สำคัญ ต้องการการตรวจสอบบุคคลและลักลอบหรือแอบเข้าในพื้นที่

ประตูหมุน (Revolving door)

ประตูหมุน Revolving Door เป็นประตูที่ออกแบบให้ใช้สําหรับทางเข้าออกสําหรับผู้คนเดินเข้าออกอาคารเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ประตูกั้นคน (Turnstile)

Turnstile หรือประตูกั้นคน (Pedestrian Gate) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการตรวจสอบคน ก่อนเข้าในพื้นที่หรืออาคาร โดยปกติจะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าออก

ระบบตรวจตราวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ (UVSS/UVIS) 

ระบบตรวจตราวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ เป็นระบบที่จะติดตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถ ทำหน้าที่สแกนตรวจจับสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถ

ระบบเครื่องกั้นทนแรงชน (Road Blocker)

ระบบเครื่องกั้นทนแรงชน (Road Blocker) เป็นแผ่นเหล็กที่แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก ใช้สำหรับติดตั้งที่ทางเข้าหรือออกขององค์กรที่สำคัญ

ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่

GenSTART จาก Active Power เป็นระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานให้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า