ระบบ Video Wall

ระบบ Video Wall เป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีประเภท Projector ที่เราเห็นทั่วไปตามโรงฉายหนัง การฉาย Presentation หรือหรือแม้แต่การใช้งานตามที่พักอาศัย

ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ (Cloud Lock)

Cloud Lock Management System คือ ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ สำหรับตู้ Rack ในระบบ Cloud Lock จะใช้กับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Master HP

MASTER HP Series มีการออกแบบให้มีการปกป้องและคุณภาพพลังงานไฟฟ้าสูงสุด สำหรับศูนย์ข้อมูลและการใช้งานภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดย UPS ออกแบบมาให้มีวงจรเรียงกระแสแบบ IGBT, DSP (Digital Signal Processor)

Multi Power

MULTI POWER ได้รับการออกแบบมารองรับการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเติบโตสูง สามารถออกแบบการใช้งานให้ขยายพิกัดการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ควบคู่ไปกับความต้องการของธุรกิจ โดยไม่ทำให้เกินขนาดของ UPS เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุนครั้งแรกและค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมด

Multi Sentry

MULTI SENTRY – MST เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ที่ทันสมัยที่สุด ทำงานแบบ on-line double-conversion เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด (VFI-SS-111) ตามมาตรฐานสากล IEC EN 62040-3

ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ Uninterruptible Power Supply (RIELLO UPS)

RIELLO เป็น UPS ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท เช่น Data Center, เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการขนส่ง

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector)

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector) เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง