เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือหนึ่งอุปกรณ์ในระบบการส่งจ่ายที่มีความสำคัญที่สุดอีกระบบหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง

อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับห้อง Server (Power Distribution Unit : PDU)

PDU (Power Distribution Unit) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสายดินของ Computer Level Grounding และระบบตรวจการณ์ พร้อมทั้งบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

MTS

เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) – RIELLO

Multi Transfer Switch : MTS สามารถโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปสู่อีกแหล่งไฟฟ้าหนึ่งโดยอัตโนมัติทันทีไม่ขาดตอนไม่เกิดผลกระทบต่าง ๆ

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF

ระบบ VRV หรือ ระบบ VRF เป็นระบบของเครื่องปรับอากาศ ที่มีลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดเเละจำนวนตัวเครื่องปรับอากาศ

แบตเตอรี่ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (Battery)

Battery จะทำหน้าที่ในการสะสมพลังงานไฟฟ้าให้เครื่องสำรองไฟฟ้า ขณะที่มีการจ่ายไฟในสภาวะปกติ และเมื่อเกิดภาวะขัดข้องทางไฟฟ้าที่อาจเกิดจากไฟการไฟฟ้าดับ

ระบบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าวงจรย่อย (BCMS)

BCMS เป็นระบบที่สามารถช่วยบริหารจัดการเชิงรุก สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าวงจรย่อยของอุปกรณ์แต่ละตู้ Rack ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จะได้ยินกันในชื่อว่า FM200 , NOVEC 1230 หรือ ก๊าซเฉื่อย ( IG100 , IG500 ) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม