ประวัติความเป็นมา

หากเปรียบ “SITEM” เป็น “ต้นไม้” ต้นหนึ่ง จุดเริ่มต้นของ SITEM ที่ปลูกเมล็ดพันธุ์โดยกลุ่มคนเล็กๆที่มี ความมุ่งมั่น แน่วแน่ ตั้งแต่ปี 2537

การศึกษา

SITEM เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการศึกษาและการนำความรู้ แนวคิดต่างๆเข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้อง กับการทำงาน

รางวัลคุณภาพ

การรับรอง คือการรับรองคุณภาพ ด้านความเป็นมืออาชีพ ที่เรามอบให้กับลูกค้า แสดงให้เห็น ถึงความเชี่ยวชาญในการ เป็นที่ปรึกษาและออกแบบ Data Center ทั้งในระดับพื้นฐานทั่วไปและขั้นสูง

เกียรติคุณ

หากแต่เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาว SITEM และพันธมิตรทางธุรกิจทุกคน โดยมุ่งมั่น สู่เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน จากรุ่นสู่รุ่น อย่างมั่นคง