จากระบบสัมผัสสู่ระบบไร้การสัมผัส – เครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกปรับให้เข้ากับโลกแห่งการไร้สัมผัสได้อย่างไร

You are here: