ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector)

 

               Oil Leak Detector คือ ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ห้อง Generator บริเวณรอบท่อสายส่งน้ำมัน บริเวณใต้ถังน้ำมัน เป็นต้น โดยทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

 

              ELSA เป็นระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันด้วยสาย Sensing Cable 3L- HCS เป็นสายที่หุ้มด้วย Elastomer jacket เมื่อมีน้ำมันรั่วมาโดนสาย Sensing จะทำให้ความต้านทานของสายเปลี่ยนไปและเกิดการขยายตัวของ Elastomer jacket ตามภาพ และสามารถบอกระยะที่น้ำมันรั่วไหลเมื่อเกิด Alarm จะทำการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ควบคุม

 

              ELSA มี Software Monitoring สามารถแสดงผลเป็นแผนที่ห้องและจุดที่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันได้ และยังสามารถแจ้งสถานะของเครื่องไปยังระบบ BMS หรือ EMS ได้ โดยใช้การเชื่อมต่อเป็น Protocol Modbus และยังได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยจากมาตรฐานสากล เช่น CE, UL และ TUV