ระบบดับเพลิง HI-FOG เป็นส่วนหลักของระบบดับเพลิงแบบมัลติสเตจในศูนย์ข้อมูล IXcellerate

You are here: