คุณค่าของการรับรองระดับมาตรฐาน Tier Certification

นิยามและความหมายของความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ

เมื่อการดำเนินธุรกิจต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทำงานได้อย่างไม่หยุดชะงัก จึงไม่สามารถเผชิญกับความเสี่ยงได้ และเมื่อมีการลงทุนหลายล้านเหรียญในดาตาเซ็นเตอร์ของคุณ คุณต้องการแน่ใจว่าดาตาเซ็นเตอร์แต่ละแห่งจะได้รับการออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการ เพื่อความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพสูงสุด ลด downtime เนื่องจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และการแก้ไขข้อผิดพลาด ระบบการรับรองระดับมาตรฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Tier Classification System) ของ Uptime Institute เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านประสิทธิภาพของดาตาเซ็นเตอร์ โดยมีการรับรองมากกว่า 1,900 รายการสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และความยั่งยืนในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลในกว่า 108 ประเทศ การรับรองระดับมาตรฐาน Tier Certification เป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือในวงการดาตาเซ็นเตอร์

ความจำเป็นของมาตรฐาน Tier Certification

Tier Standard เป็นมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานที่ไม่มีความเอนเอียง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในวงการ ด้านความเข้มงวด ความครอบคลุม มาตรฐานอื่นจะไม่เหมือนมาตรฐานนี้และไม่มีมาตรฐานใดที่รับรองด้วยผู้เขียนมาตรฐานเอง

เมื่อพูดถึงการทำงานของระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของดาตาเซ็นเตอร์และความรู้ในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Uptime Institute เป็นองค์กรระดับโลกที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Tier Certification คือความรับผิดชอบ

การรับรองระดับมาตรฐานถือเป็นความสำเร็จขององค์กร – การลงทุนในดาตาเซ็นเตอร์จะช่วยให้ดาตาเซ็นเตอร์ทำงานได้อย่างยั่งยืน ช่วยสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อนในโครงสร้างพื้นฐานของดาตาเซ็นเตอร์ถือเป็นการขาดทุน การรับรองระดับมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์Tier Certification ช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจมั่นใจว่าการลงทุนในดาตาเซ็นเตอร์ได้รับการปกป้องจากการสูญเสีย

การรับรองมาตรฐาน Tier Certification ยังแสดงถึงความสำเร็จของดาตาเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นความแตกต่างจากรับรองเองซึ่งผิดจากจุดประสงค์แท้จริงไป การรับรองระดับมาตรฐาน Tier Certification ยกระดับดาตาเซ็นเตอร์ให้โดดเด่น การรับรองมาตรฐาน Tier Certification ช่วยตอบสนองความต้องการที่จะวิเคราะห์ตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นกลาง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งานดาตาเซ็นเตอร์และลดกระบวนการ ขั้นตอน และต้นทุนของการทำสัญญา

การรับรองมาตรฐาน Tier Certification ของ Uptime Institute มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเข้มงวดและครอบคลุม แตกต่างจากการประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยการสุ่มตัวอย่างหรือการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแทน การรับรองมาตรฐาน Tier Certification วิเคราะห์แต่ละระบบจนถึงระดับของตำแหน่งวาล์วและแผงสวิตช์

การรับรองมาตรฐาน Tier Certification ให้การรับประกันว่าไม่มีการจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนในโครงสร้างพื้นฐานของดาตาเซ็นเตอร์ กระบวนการรับรองTier Certification ได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงผลของความล้มเหลวในแง่ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการรับรู้ของตลาด

การรับรองมาตรฐาน Tier Certification สามารถรวมเข้ากับกำหนดการของโครงการ กระบวนการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องในการออกแบบได้มีการรับรู้ แก้ไข และทดสอบ ก่อนมีการเริ่มใช้งานจริง

ความยั่งยืนในการดำเนินงาน(Operational Sustainability )เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อระบุพฤติกรรมและความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการออกแบบ และการก่อสร้างที่ส่งผลต่อความสามารถของดาตาเซ็นเตอร์ในการดำเนินการในระยะยาว การรับรองความยั่งยืนในการดำเนินงาน (Operational Sustainability Certification) ตระหนักถึงความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและการบรรเทาข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการหยุดชะงักของศูนย์คอมพิวเตอร์

 

ทำความเข้าใจระบบการรับรองระดับมาตรฐานของ Uptime Institute

Uptime Institute ได้สร้างระบบการรับรองมาตรฐาน Tier Certificationประเมิณระบบ Facility ในศูนย์คอมพิวเตอร์ ในแง่ของประสิทธิภาพ

ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน Tier Standard: Topology and Tier Standard: Operational Sustainability ของ Uptime Institute ในแต่ละ Tier (I ถึง IV) มีเกณฑ์ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลาย

การรับรองระดับมาตรฐานช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จะได้รับมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพเท่ากันทั่วโลก แต่ละระดับนั้นสามารถเลื่อนขั้นได้ โดยแต่ละระดับจะมีข้อกำหนดของระดับที่ต่ำกว่าทั้งหมด.

Tier I: Basic capacity – ดาตาเซ็นเตอร์ Tier I ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (IT) นอกเหนือไปจากการใช้งานในสำนักงาน ซึ่งหมายความว่าต้องพื้นที่เฉพาะสำหรับระบบไอทีและต้องมีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และเครื่องปรับอากาศที่จะไม่หยุดทำงานในเวลาที่สำนักงานปิด.

Tier II: Redundant Capacity Components – TIER II ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยจากการหยุดชะงักของระบบไอที และช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาตามปกติได้โดยไม่รบกวนการทำงานของระบบ องค์ประกอบหลักของดาตาเซ็นเตอร์ Tier II คือมีระบบพลังงานสำรอง เครื่องปรับอากาศสำรอง เครื่องสำรองไฟฟ้า ชิลเลอร์หรือปั๊ม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือแหล่งจ่ายไฟสำรองอื่น ๆ

Tier III: Concurrently Maintainable – ดาตาเซ็นเตอร์ TIER III ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานโดยไม่มีการหยุดชะงัก ไม่จำเป็นต้องปิดการทำงานเพื่อเปลี่ยนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ต้องมีการสำรองเส้นทางเดินของไฟฟ้าและท่อในระบบทำความเย็นเพิ่มเติมในอุปกรณ์สำรองสำคัญในดาตาเซ็นเตอร์ Tier II หากธุรกิจของคุณต้องพึ่งพาความพร้อมใช้งานด้านไอที 24 x 7 TIER III ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นสามารถปิดและทำการบำรุงรักษาได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของระบบ

Tier IV: Fault Tolerance – โครงสร้างพื้นฐานของดาตาเซ็นเตอร์ TIER IV สร้างขึ้นจากความสามารถของระดับ III และเพิ่มแนวคิดของความทนทานต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด TIER IV คือระดับสูงสุดของความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นที่ศูนย์ข้อมูลสามารถทำได้ โดยออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่สำคัญ

Fault Tolerance หมายถึงเมื่ออุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งล้มเหลวหรือเส้นทางในการจ่ายถูกหยุดชะงัก ผลกระทบของเหตุการณ์นั้นจะถูกจำกัดให้น้อยลงและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านไอทีที่สำคัญ การดำเนินงานได้รับการปรับปรุงอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการบำรุงรักษา การทำงาน และการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

Tier ไหนดีที่สุด? Tier III หรือ Tier IV?

Tier I และ Tier II มักจะนำไปใช้ในงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า สำหรับองค์กรที่มีรายได้ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ในทันทีทันใด

Tier III และ Tier IV มักใช้กับแอปพลิเคชันที่ให้บริการทางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับองค์กร ที่มีความต้องการให้ดาตาเซ็นเตอร์ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความต้องการในด้านสัญญาหรือบริการ และความสามารถในการทำงานในระยะยาว มีความสำคัญ องค์กรเหล่านี้ทราบดีถึงต้นทุนเมื่อธุรกิจหยุดชะงักทั้งในแง่ของปริมาณเงินจริง และผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดและภารกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

 

การวางแผนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับระดับ TIER

ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานของดาตาเซ็นเตอร์และความซับซ้อนในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นตามแต่ละระดับ TIER ของ ดาตาเซ็นเตอร์ เนื่องจากต้องมีการลงทุนมากขึ้นในอุปกรณ์และบุคลากร ระดับ TIER ของดาตาเซ็นเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของดาตาเซ็นเตอร์ในการกำหนดระดับชั้นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ

 • องค์กรของคุณสามารถหยุดการทำงานของห้องคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา (เวลาหยุดการทำงานตามแผน) ได้หรือไม่
  ถ้าได้, ระดับ I หรือระดับ II
  ถ้าไม่ได้, ระดับ III หรือระดับ IV
 • องค์กรของคุณสามารถยอมรับการหยุดทำงานของห้องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ได้หรือไม่
  ถ้าได้, ระดับ III
  ถ้าไม่ได้, ระดับ IV

ไม่มีระดับใดที่ “ดี” ไปกว่าระดับอื่น โครงสร้างพื้นฐานที่ตรงกันกับความต้องการทางธุรกิจในด้านประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทต่าง ๆ จะไม่ลงทุนมากเกินไปหรือรับความเสี่ยงมากเกินไป

 

กระบวนการในการรับรองมาตรฐาน Tier Certifcation – เริ่มต้นด้วยตอนจบที่ต้องการ

การรับรองที่เข้มงวดสนับสนุนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ดาตาเซ็นเตอร์ขององค์กรและ colocation ชั้นนำของโลกต่างพึ่งพา คำแนะนำจาก Uptime Institute คุณสามารถปกป้องรากฐานของโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัลที่สำคัญของคุณได้ด้วยการขอรับรองมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์ เช่นเดียวกับพวกเขา

กระบวนการรับรองระดับมาตรฐานเริ่มต้นที่ขั้นตอนการออกแบบ จากนั้นจึงดำเนินต่อไปโดยการก่อสร้างและการคอมมิชชั่นนิง รวมถึงการรับรองประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Tier มีการกำหนดระดับจาก Tier I ถึง IV โดยแต่ละระดับจะเพิ่มขึ้นในด้านพลังงาน การทำความเย็น การบำรุงรักษา และระบบสำรองเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการทำงานและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันตามที่ธุรกิจกำหนด ระดับของ TIER ของดาตาเซ็นเตอร์ ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถจัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจทางธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโตและเทคโนโลยี และ uptime ตามที่ต้องการ

Tier Certification of Design Documents (TCDD) – TCCD จะเกี่ยวข้องกับศักยภาพงานออกแบบของโครงสร้าง การทำงาน และ Capacity ของดาตาเซ็นเตอร์ TCDD จะตรวจสอบความถูกต้องของ Facility และระบบต่างๆ ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ตามแบบแปลนทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม TCDD เป็นการรับรองว่าเงินที่ลงทุนไปจะให้ผลตามจุดประสงค์ที่เจ้าของดาตาเซ็นเตอร์ต้องการ

การได้รับ TCDD เป็นขั้นแรกสำหรับการรับรอง Tier Certification of Constructed Facility (TCCF)

Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) – TCCF เป็นการยืนยันว่าดาตาเซ็นเตอร์ถูกสร้างตรงตามงานออกแบบ และ เป็นการตรวจสอบว่าสามารถรองรับต่อความต้องการได้ ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบวางแผนที่ดีแต่การดำเนินการก่อสร้างจริงนั้นสามารถผิดไปจากจุดประสงค์ที่ต้องการได้ ขั้นตอนของ TCCF จะมีการลงพื้นที่ (site visit) เพื่อเป็นการสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด

TCCF เป็นการยืนยันว่าแบบที่ได้รับอนุมัติของคุณ ได้ถูกนำไปดำเนินการก่อสร้างอย่างเหมาะสมโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือการควบคุมที่ผิดพลาด กระบวนการ TCCF เป็นการตรวจสอบคุณภาพที่ครอบคลุมมากที่สุดก่อนเริ่มใช้งานจริง หลายๆองค์กร ทราบดีว่าสามารถพึ่งพา Uptime Institute เพื่อรับรองความสามารถและประสิทธิภาพของดาตาเซ็นเตอร์

Tier Certification of Operational Sustainability (TCOS) ตรวจสอบว่ามีแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการจัดการไซต์และการดำเนินงานเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ป้องกันได้และรักษาประสิทธิภาพไว้อย่างต่อเนื่อง

การได้รับ TCOS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความคาดหวังด้านความพร้อมในการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจทางธุรกิจ การปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นโดยมุ่งเน้นเฉพาะจุดที่สำคัญที่สุด TCOS แสดงให้เจ้าของดาตาเซ็นเตอร์และตลาดเห็นถึงประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติและการลดความเสี่ยง

เนื่องจากสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลที่ไม่เคยคงที่ ทำให้การรับรอง TCOS จะหมดอายุหลังจากสามปี (ทอง) สองปี (เงิน) หรือหนึ่งปี (ทองแดง) บริษัทที่ได้รับใบรับรองซ้ำกับ Uptime Institute เป็นประจำ จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการทำงานและประสิทธิภาพ

กระบวนการและระยะเวลาในการรับรองระดับมาตรฐาน

การรับรองระดับมาตรฐานใช้เฉพาะกับ – และรับรอง – การทำงานและ Capacity ที่แสดงในเอกสารการออกแบบสำหรับ Tier Certification of Design Documents และโครงสร้างและอุปกรณ์ ที่ติดตั้ง/นำไปใช้ในระหว่างการเยี่ยมชมไซต์สำหรับการรับรอง Tier Certification of Constructed Facility

 

Tier Certification of Design Documents

กระบวนการ

ทีมที่ปรึกษาของ Uptime Institute ตรวจสอบแบบ 100% ในสำนักงาน

 • การออกใบรับรองไม่มีค่าใช้จ่ายและการเดินทางเพิ่มเติม
 • ข้อบกพร่องจะถูกส่งในรูปแบบรายงาน PDF
 • มีการตรวจสอบครั้งที่สองเพื่อปิดปัญหาที่แก้ไขแล้ว ขอแนะนำให้ใช้เซสชันการทำงานเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบครั้งที่สองนี้
 • เมื่อการตรวจสอบสำเร็จ Uptime Institute จะมอบจดหมายและประกาศนียบัตรรับรอง Tier Certification of Design Documents

ระยะเวลา

 • การประชุมเปิดโครงการ (Kickoff Meeting) เริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำทั้งสำนักงานบริหารโครงการของ Uptime Institute และที่ปรึกษาด้านเทคนิคซึ่งจะคอยดูแลข้อกังวล/ปัญหาใด ๆ กับคุณและทีมของคุณในโครงการนี้ต่อไป
 • ประสานงานการส่งแบบอีเมลเอกสารการออกแบบฉบับสมบูรณ์ส่งไปยังสำนักงาน Uptime Institute
 • ตรวจสอบเอกสาร
 • การเขียนรายงาน
 • จัดส่งรายงานให้กับลูกค้าผ่านเอกสาร PDF ที่ล็อคไว้
 • การประชุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของรายงาน
 • แก้ไขแบบแปลนโดยทีมออกแบบตามปัญหาที่ระบุ
 • ทบทวนแบบแปลนที่แก้ไขแล้วเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว
 • ออกจดหมายและประกาศนียบัตรรับรองการออกแบบ

 

Tier Certification of Constructed Facility

กระบวนการ

ทีมที่ปรึกษาของ Uptime Institute รวบรวมข้อมูลในไซต์ของโครงการเป็นเวลาหลายวันเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ Tier

 • ที่ปรึกษายืนยันว่าดาตาเซ็นเตอร์ถูกสร้างขึ้นตามที่ออกแบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของระดับมาตรฐาน
 • สังเกตการทดสอบทำงานของไซต์
 • เมื่อการตรวจสอบสำเร็จ Uptime Institute จะมอบจดหมาย ประกาศนียบัตรรับรองและโล่ประกาศเกียรติคุณ Tier Certification of Constructed Facility

ระยะเวลา

 • การประชุมเปิดโครงการเริ่มขึ้น (Kickoff Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำทั้งทีมบริหารโครงการของ Uptime Institute และที่ปรึกษาด้านเทคนิคซึ่งจะคอยดูแลข้อกังวล/ปัญหาใด ๆ กับคุณและทีมของคุณในโครงการนี้ต่อไป
 • การจัดเตรียมรายการทดสอบ
 • การประสานงานในการเยี่ยมชมสถานที่ทั้งในสถานที่จริง หรือ ผสมผสานการทำ video conference
 • Uptime เข้าสำรวจสถานที่ตั้งของดาตาเซ็นเตอร์
 • การประเมินอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งจากระยะไกล/ไฮบริด/ในสถานที่จริง และสังเกตการทำงานของไซต์
 • Uptime สอบถามข้อมูลจากลูกค้า
 • Uptime วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
 • รายงานส่งถึงลูกค้าในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ล็อคไว้
 • มีการประชุมทางไกลเพื่อให้เกิดความเข้าใจจากรายงาน
 • มอบจดหมาย ประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ

Tier Certification of Operational Sustainability Certification.

กระบวนการ

ทีมที่ปรึกษาของ Uptime Institute รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดการของแต่ละองค์ประกอบ การดำเนินงานและลักษณะของอาคาร

 • ที่ปรึกษาตรวจสอบการรับรองระดับมาตรฐาน
 • ประเมินความเสี่ยงของตำแหน่งไซต์ผ่านการประชุมทางไกล
 • การประเมินผ่านทางออนไลน์เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมและความเสี่ยง
 • ข้อบกพร่องและคำแนะนำจะถูกส่งผ่านรายงาน PDF
 • เมื่อการตรวจสอบสำเร็จ Uptime Institute จะมอบจดหมาย ประกาศนียบัตรรับรองและโล่ประกาศเกียรติคุณ Tier Certification of Operational Sustainability ให้

ระยะเวลา

 • การประชุมเปิดโครงการ (Kickoff Meeting) เริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำทั้งสำนักงานบริหารโครงการของ Uptime Institute และที่ปรึกษาด้านเทคนิคซึ่งจะคอยดูแลข้อกังวล/ปัญหาใด ๆ กับคุณและทีมของคุณในโครงการนี้ต่อไป
 • ประสานงานเพื่อการเยี่ยมชมสถานที่
 • ทบทวนระดับมาตรฐานTier ความเสี่ยงของสถานที่ตั้ง และการจัดเตรียมวาระและรายการความต้องการ
 • ทีมตรวจสอบดาตาเซ็นเตอร์และสถานที่ตั้ง
 • การเยี่ยมชมสถานที่ การประชุมเจ้าหน้าที่ และการประเมินพฤติกรรมและความเสี่ยง การสำรวจพื้นที่เพื่อระบุความเสี่ยงของสถานที่ตั้ง การสอบถามด้านการบริหารจัดการ – ทั้งหมดทำผ่านการประชุมทางไกล
 • ทีมกลับไปที่สำนักงานเพื่อซักถามลูกค้า
 • Uptime วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
 • รายงานส่งถึงลูกค้าในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ล็อคไว้
 • มอบจดหมาย ประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ Operational Sustainability Certification

 

สรุปการรับรองระดับมาตรฐาน

มาตรฐาน Tier Certification ของ Uptime Institute ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าดาตาเซ็นเตอร์ขององค์กรต่างๆ สามารถรองรับต่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ต้องการ ด้วยระยะเวลากว่า 25 ปี ที่ Uptime ได้รวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับดาตาเซ็นเตอร์กว่า 1000 แห่ง Tier Standard ได้สร้างสิ่งแวดล้อมในดาตาเซ็นเตอร์ให้สามารถคาดเดาได้ต่อความต้องการทางธุรกิจและคุ่มค่าที่จะใช้งาน

Tier Certification ของ Uptime Institute มีประสิทธิภาพมากกว่าข้อกำหนดหรือการเปรียบเทียบอื่น ๆ ที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์โดยตัวแทน หรือการประเมินด้วยตนเอง มาตรฐานนี้ใช้เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปทั่วทั้งวงการและผ่านการทดสอบด้วยระยะเวลากว่า 25 ปี โดยยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะที่ยังคงเป็นมาตรฐานที่โดเด่นด้านประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมพบคุณค่าของ Tier Certification หรือไม่? หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือรายชื่อบริษัทที่ลงทุนในการรับรอง Tier Certification การอ้างว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Tier เป็นเรื่องง่าย แต่การเปิดให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดย Uptime Institute เป็นเรื่องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในขณะนี้มีการรับรองระดับมาตรฐานมากกว่าช่วงอื่น ๆในประวัติศาสตร์ 25 ปีของการรับรองระดับมาตรฐาน

ดูรายการรับรองระดับมาตรฐานทั้งหมดสำหรับตัวคุณเอง: https://uptimeinstitute.com/uptime-institute-awards/list

ดาตาเซ็นเตอร์ที่ผ่านการรับรอง Tier Certification ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และ downtime ที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันบริษัทประกันภัยหลายแห่งยอมรับผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดและเป็นเอกลักษณ์ของการรับรองระดับมาตรฐานของ Uptime Institute ผ่านการลดค่าเบี้ยประกันภัย