ข่าวสาร ข้อมูล และคำแนะนำจาก SITEM

วิดีโอสาธิตการใช้งาน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

ข่าวสาร

การเรียนรู้ของ Machine Learning มีส่วนในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งอย่างไร

ความก้าวหน้าของ AI จะทำให้เกิดสิ่งที่มีจิตสำนึกอย่างเต็มที่หรือไม่ หรือมันจะเป็นอันตรายจริงหรือไม่

Read More

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้ประโยชน์ได้

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การติดตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกเทคโนโลยี

Read More

การรวมระบบให้ทำงานร่วมกัน และผลกระทบต่อเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย

เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าการสื่อสารระหว่าง

Read More

Whitepaper

แนวโน้มและเทคโนโลยีในห้องประชุม

ในทุก ๆ องค์กรเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการประชุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการประชุมเล็กระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือการประชุมใหญ่ ๆ …

Read More

Downloads

อ่าน นิตยสาร SITEM PRO Mag