บริการก่อนการใช้งาน

การบริการก่อนเปิดใช้งาน Data Center เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจว่าทุกระบบ และอุปกรณ์ของ Data Center ได้รับการทดสอบ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดใช้งาน ซึ่งเมื่อ Data Center เปิดใช้งานแล้วจะทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่หยุดชะงัก

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

การตรวจสอบแบบ Shop Drawing

การตรวจสอบแบบติดตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบได้รับการออกแบบให้มีส่วนประกอบที่ครบสมบูรณ์แบบ ติดตั้งถูกต้องมีระบบอุปกรณ์สนับสนุนการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุงครบถ้วน

การเตรียมงานทดสอบอุปกรณ์และการทำ Check List

การจัดทำเอกสารตรวจสอบระบบ การจัดหาเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบที่เพียงพอ สามารถทดสอบได้ถูกต้องและครบสมบูรณ์ บำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงครบถ้วน

การตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งของระบบ

การตรวจสอบ ทดสอบระหว่างติดตั้ง หลังการติดตั้ง และเมื่อเปิดใช้งานระบบอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบอุปกรณ์มีฟังก์ชันการใช้งาน คุณภาพและประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดทางเทคนิคอย่างถูกต้อง

การอบรมขั้นตอนการทำงานให้กับผู้ใช้

การอบรมการใช้งานระบบอุปกรณ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งานระบบอุปกรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบอุปกรณ์ของ Data Center ทุกระบบจะใช้งานได้ดีสมบูรณ์ และหากมีปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

การจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง

ระบบฐานข้อมูลและรายละเอียดของทุกระบบอุปกรณ์ของ Data Center เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการนำมาใช้เพื่อดูแลและตรวจสอบการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทวนสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ รวมถึงสมรรถนะของการทำงานของระบบอุปกรณ์ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งาน Data Center

การวางแผนทำ Preventive Maintenance

การวางแผนการบำรุงรักษาตามวาระของทุกระบบอุปกรณ์ของ Data Center เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดูแลให้ระบบอุปกรณ์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การวางแผนควรทำตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งาน Data Center โดยทุกระบบอุปกรณ์จะได้รับการกำหนด ตารางเวลาการบำรุงรักษาไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหา Data Center ให้เหลือน้อยที่สุด

การบริการก่อนเปิดใช้งาน Data Center เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจว่าทุกระบบ และอุปกรณ์ของ Data Center ได้รับการทดสอบ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดใช้งาน ซึ่งเมื่อ Data Center เปิดใช้งานแล้วจะทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่หยุดชะงัก

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการด้านการก่อสร้าง Data Center ของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)