ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

SITEM มีโซลูชั่นระบบวัดอุณหภูมิหลายประเภท สำหรับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ติดต่อวิศวกรฝ่ายขายของเรา เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ อย่างละเอียด และรับข้อเสนอที่ดีที่สุด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

อุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Wireless Sensor)

Wireless Sensor อุปกรณ์สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นได้ตั้งแต่ 1 ถึง 12 จุด สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงนำไปติดในจุดที่ต้องการ โดยห่างจากตัว Ethernet Gateway ได้ถึง 30 เมตร สามารถดูข้อมูล real time ผ่านหน้า Dashboard และสามารถรับ Dry Contact เพื่อไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้

เป็นระบบตรวจสอบอุณหภูมิที่มีความยึดหยุ่นสูง สามารถวัดค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 จุดต่อตู้สามารถรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยส่งต่อข้อมูลจาก Wireless Monitoring Node ไปยังอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) ด้วยเทคโนโลยีแบบไร้สาย (Wireless) แบบ Mesh Network โดยอุปกรณ์​อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) จะถูกเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย ของระบบแจ้งเตือนสภาวะแวดล้อมอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System) เพื่อส่งข้อมูลไปยัง ระบบซอฟท์แวร์บริหารจัดการที่ให้ บริการบน Cloud Service

การวัดอุณหภูมิและความชื้นด้านหน้าตู้แร็คในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการ

ซอฟท์แวร์บริหารจัดการ – ทำงานผ่าน Web browser โดยให้บริการผ่าน Cloud Service สามารถแสดง Wireless Monitoring Node ได้แก่ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับตู้ RACK อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแลความชื้นสำหรับห้อง, อุปกรณ์ รับสัญญาณจากอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) ได้และแสดงสถานะของอุปกรณ์ (Ethernet Gateway) ทั้งหมดที่ต่ออยู่ในระบบ สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนสภาวะของอุณหภูมิ, ความชื้น, ค่ากระแสไฟฟ้า, ค่ากำลังไฟฟ้า,ความถี่ และ สถานะแจ้งเตือนของอุปกรณ์ ในกรณีที่มีค่าสูงกว่า, ต่ำกว่า, เท่ากับ หรือไม่เท่ากับได้ โดยสามารถ แจ้งเตือนผ่าน Email ได้ ในแต่ละAlarm

ตัวอย่างหน้าจอ Dashboard ระบบควบคุม (คลิกดูภาพใหญ่)
สแกน QR Code เพื่อทดลองเข้าถึง Dashboard ระบบควบคุม

รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์

อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าในศูนย์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง (Wireless Power Cord) ภายในติดตั้งระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าชนิดไร้สาย ทำหน้าที่เป็น Wireless Monitoring Node สามารถส่งค่าพลังงานไฟฟ้าไปยังอีเทอร์เน็ตเกทเวย์ (Ethernet Gateway) ได้โดยอัตโนมัติ กรณีเกิดการขัดข้อง ใดๆกับอุปกรณ์ ระบบต้องสามารถ จ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วงมีหน้าจอแสดงค่าแรงดันและ กระแส พร้อม LED แสดงสถานะการทำงาน

คุณสมบัติ

  • วัดค่า V, A,W, Wh, VA, Hz และ PF อย่างแม่นยำ ทั้งวงจรไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส
  • ครอบคลุมปลั๊กแบบ IEC, NEMA หรือ ตามแต่ละภูมิภาค
  • ความยาวสายแบบมาตรฐาน หรือสามารถกำหนดเองได้
  • ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์จากแบรนด์อื่นๆ ได้
  • ดูข้อมูลแบบ real-time ผ่าน Dashboard
  • ติดตั้ง plug-and-play, ติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องเดินสายหรือจ้างช่างไฟฟ้า
อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าแบบสายต่อพ่วง
ลักษณะการติดตั้ง
ลักษณะการติดตั้ง

มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย

มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย

มิเตอร์วัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ CT ที่ขนาดต่างๆ ที่สามารถรองรับกระแสได้ตั้งแต่ 10 – 6000A

คุณสมบัติ

  • วัดค่า V,A,W,Wh,VA,Hz และ PF ของวงจรไฟฟ้า 3 เฟส อย่างแม่นยำ
  • ดูข้อมูล Real time ผ่าน Dashboard

รูปแบบการติดตั้ง

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)