ระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย

ปัญหาที่เราพบบ่อยสำหรับระบบดับเพลิงในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ก็คือความเสียหายที่เกิดจากปริมาณน้ำมากที่ฉีดอยู่ที่บริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังจากที่ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับผู้ใช้งานอาคารที่ไม่สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุ อีกส่วนจะเป็นความด้อยของระบบสารสะอาดดับเพลิงที่ไม่สามารถทำงานในพื้นที่เปิดได้ ดังนั้น บางครั้งจึงไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่ทั่วไปได้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

ระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ

Hi-Fog จึงเป็นระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) ชนิดแรงดันสูงที่จะมาทดแทนระบบดับเพลิงอื่นๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบสารสะอาดดังเพลิง FM 200, IG100, IG55, NOVEC1230 เป็นต้น โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

โดยหลักการดับก็คือการลดอุณหภูมิของเปลวเพลิงโดยใช้พื้นที่ผิวของหยดน้ำสัมผัสกับเปลวไฟ HI-FOG จึงคิดค้นวิธีการดับเพลิงโดยการทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสของนํ้า มีปริมาณมากขึ้นนั่นก็คือการทำให้อนุภาคของน้ำเล็กลง หรือที่เรียกว่าหมอกน้ำ (Mist) ทำให้พื้นที่สัมผัสกับ เปลวไฟมีมากขึ้น จึงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวดูดพลังงานความร้อน (Cooling) เพื่อที่จะควบคุมและลดอุณหภูมิในการดับเพลิงได้ดีมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากหยดน้ำมีขนาดเล็กมาก จึงทให้หยดน้ำมีความสามารถ ในการเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้สามารถดึงดูดพลังงานความร้อน จากจุด กำเนิดเพลิงได้เร็วขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้น จึงทำให้อัตราการเผาไหม้ลดลงและสามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วในที่สุด นอกจากนี้บอกนที่สัมผัสเปลวไฟแล้วไอน้ำที่เกิดจากการรวมตัวของหยดน้ำที่ยังเข้าไปแทนที่อากาศในบริเวณนั้นๆ ส่งผลทำให้ออกซิเจนในอากาศบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ลดลง

(Local Inerting) ทำให้กระบวนการสันดาปไม่สมบูรณ์ จึงช่วยในเรื่องประสิทธิภาพการดับเพลิงมากขึ้นไปอีกและหลังจากดับเพลิงได้แล้วหยดน้ำยังทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงเช่นพลาสติก, ไม้, และกระดาษอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกไหม้อีกทางหนึ่งด้วย

ในปัจจุบัน HI-FOG ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในพื้นที่แถบยุโรป ไม่ว่าจะเป็นอาคารสาธารณะ เช่น อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงหนัง, โรงแรมร้านอาหารและสถานที่อื่นๆที่มีวัสดุ ที่เป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดไฟไหม้ เช่นกระดาษและพลาสติกเป็นต้น HI-FOG ยังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ผู้อยู่อาศัยไม่ชินกับเส้นทางการหนีไฟ อาทิ พิพิธภัณฑ์หรือสถานบันเทิง เพราะเนื่องจากระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำแรงดันสูง ละอองน้ำที่ฉีดออกมา สามารถป้องกันและลดรังสีความร้อนได้อย่างดีทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถหลบหนีเพลิงได้โดยง่ายโดย HI-FOG ได้รับการรับรองจากสถาบัน FM Approvals, VdS, UL, BSI, เป็นต้นรวมถึงมาตรฐาน NFPA 750 (Standard on Water Fire Protection System), CEA4001 (Sprinkler System : Planning and Installation) และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT Standard 3002-51)

สำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญ เช่นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ Machinery space, Generator room, Industrial Application, Petrochemical industries, ห้องศูนย์โทรคมนาคมขนาดใหญ่ , อุโมงค์สายไฟขนาดใหญ่, ห้องหม้อแปลง, อาคารขนาดใหญ่, โรงแรมก็ยังนิยมใช้ระบบดับเพลิงประเภทนี้ ดังนั้นไม่แปลกเลยว่าระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ (Water Mist System) จะได้ชื่อว่าเป็น “ระบบดับเพลิงแห่งอนาคต”

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง Water Mist กับ Gas System

Water Mist Fire Protection System Gas System
ง่ายต่อผู้ใช้อาคาร (end-user) เป็นระบบที่ยากต่อการใช้งาน
สามารถใช้ได้กับพื้นที่เปิด หรืออาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไม่สามารถติดตั้งในพื้นที่เปิดได้
ไม่มีความเสี่ยงต่อการ False Activation มีความเสี่ยงต่อการ False Activation
ราคาค่าบำรุงรักษาต่ำ ราคาค่าบำรุงรักษาสูง
ไม่มีการเติมสารดับเพลิงเนื่องจากใช้น้ำเป็นสารดับเพลิง ราคาค่าเติมสารดับเพลิงสูง
ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบก๊าซดับเพลิงบางชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM หรือแชททาง FB

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector System)

ในปัจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เหตุเพราะว่าการทำงานระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงเหล่านี้ มีความไวในการตรวจจับควันสูงกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันโดยทั่วไป (Smoke Detector) หลายเท่า ซึ่งความไวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลห้องศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถทราบได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะมีความสูญเสียอันเกิดจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังได้ และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการแก้ไขเหตุการณ์หรือความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที นับได้ว่าเหมาะสมกับการลงทุน

TITANUS คือ ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูง “เวลา” หากคุณต้องการมันมีความสำคัญอย่างมาก ในการที่เราจะทราบเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือต้องการใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงนั้น สามารถทำให้เราทราบถึงอนาคตที่จะเกิดอัครีภัย เพียงแค่ต้นกำเนิดของการเกิดนั้น ระบบตรวจจับควันไฟความไวสูงนี่จะทำหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติการ ให้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสียง การตรวจสอบหาสาเหตุและต้นต่อของการเกิดควันไฟหรือประกายไฟในช่วงต้น ทำให้ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาได้

ระบบตรวจจัยบควันไฟความไวสูงของ WAGNER TITANUS เป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยอาศัยระบบการเก็บตัวอย่างอากาศสำหรับการตรวจจับควัน ผ่านระบบท่อเก็บตัวอย่างอากาศควันระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดใช้เวลาตัวอย่างอากาศจากความเสี่ยงและส่งไปยังห้องออปติคอล และลดความผิดพลาดในการตรวจจับได้ดี สามารถลองรับสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย

MICRA25
MICRA100
HSSD2
MODULASER

STRATOS เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟความไวสูง (High Sensitivity Smoke Detector) ที่อาศัยการทำงานแบบ Forward Light Scattering Detection คือเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคในอากาศที่ถูกสุ่มดูดเข้ามาผ่านทางท่อสุ่มอากาศ โดยการตรวจสอบนั้นจะวัดจากการหักเหของลำแสงเลเซอร์ที่ผุ่งผ่านอากาศที่เข้ามาในสภาวะนั้นๆ และถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกินที่กว่าค่าที่ยอมรับได้ อุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการแจ้งเตือนให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ผิดปกติดได้โดยฉับพลัน

รูปแสดงตัวอย่างหลักการทำงาน HSSD2
รูปแสดงตัวอย่างหลักการทำงาน HSSD2

ลักษณะการเลือกใช้งานของระบบตรวจจับควันความไวสูง นี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแบบพื้นที่เดี่ยว หรือ มีหลายพื้นที่ STRATOS ก็สามารถตอบสนองความต้องการได้เช่นกัน นอกจากจะใช้งานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์แล้ว STRATOS ยังสามารถนำไปใช้งานได้ในพื้นที่เปิด หรือ พื้นที่ที่มีความเสียงจะเกิดควัน และส่งผลอันตรายได้ อาทิ เช่น โกดังเก็บสินค้า , พิพิธภัณฑ์ , โบสถ์ , หรือห้องเก็บของ อันเนื่องจากเทคโนโลยีการปรับสภาพการเรียนรู้สภาวะแวดล้อมของอุปกรณ์ที่สามารถจดจำและปรับเปลี่ยนตามสภาวะแวดล้อมนั้นๆด้วยตัวอุปกรณ์เอง นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานได้ทุกสภาวะแวดล้อมจริงๆ

รูปแบบการติดตั้งระบบตรวจจับควันความไวสูง
รูปแบบการติดตั้งระบบตรวจจับควันความไวสูง

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (NOVEC 1230 , FM200 , IG100 , IG55)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่เก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร จึงควรมีระบบดับเพลิงสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สารที่ใช้ดับเพลิงมีด้วยกันหลายประเภท เช่น FM 200 , NOVEC 1230 , Innert Gas ดังนั้น หากเกิดไฟไหม้แล้วไม่มีคนอยู่ จะไม่สามารถมีใครป้องกันได้ทัน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบใช้สารเคมี หรือ Innert Gas จึงเหมาะสมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ ห้องคอมพิวเตอร์

การเกิดเพลิงไหม้

1. เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดการลุกไหม้มาจากสารเคมี แบ่งเป็น2 ประเภท คือ สารอนินทรีย์เคมี และอินทรีย์เคมี

** สารอนินทรีย์เคมี เป็นสารที่เป็นพวกแร่ธาตุ ที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิต และไม่มีส่วนประกอบของคาร์บอน เช่น โปรตัสเซียมไนเตรท โซเดียม กรดต่าง ๆ เป็นต้น
** สารอินทรีย์เคมี เป็นสารที่มาจากสิ่งที่มีชีวิต มีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอน เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

2. ความร้อน เป็นสิ่งที่ทำให้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึง จุดติดไฟทำให้องค์ประกอบของการเกิดไฟ หรือเรียกว่า ปฏิกิริยาการสันดาป เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละชนิดย่อมจะมีจุดติดไฟไม่เหมือนกัน

3. ออกซิเจน บรรยากาศทั่ว ๆ ไปมีไนโตรเจน 79.04 % ออกซิเจน 20.93 % และคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03 % โดยออกซิเจนจะเป็นตัวทำให้เกิดการเผาไหม้ การเผาไหม้แต่ละครั้ง ต้องการออกซิเจนประมาณ 16 % เท่านั้น ถ้าออกซิเจนต่ำกว่า 16 % ก็จะไม่ช่วยให้เกิดการเผาไหม้ต่อไป ไฟจึงจะมอดดับลงได้ ดังนั้น จะเห็นว่าเชื้อเพลิงทุกชนิด ถูกล้อมรอบไปด้วยออกซิเจนอย่างเพียงพอ สำหรับการเผาไหม้ ยิ่งมีออกซิเจนมาก เชื้อเพลิงก็ยิ่งติดไฟได้ดีขึ้น และเชื้อเพลิงบางประเภท มีออกซิเจนในตัวเองอย่างเพียงพอ ที่จะทำให้ตัวเองลุกไหม้ได้โดย ไม่ต้องอาศัยออกซิเจนที่อยู่โดยรอบ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ที่เหมาะสมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มีอยู่หลายประเภท เช่น น้ำ ก๊าซเฉื่อย หรือ สารสะอาด

  • น้ำ ถ้าเป็นระบบดับเพลิงแบบ น้ำ หรือ Sprinkle ทั่วไป สามารถดับไฟได้ แต่จะสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้
  • ก๊าซเฉื่อย มีอยู่หลายชนิดที่นิยมนำมาใช้ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น IG55 , IG100, IG541
  • สารเคมี เป็นที่นิยมในการติดตั้งกันอย่างแผร่หลาย เช่น FM200 , Halogen . NOVEC 1230

Class ประเภทต่างๆ ของเพลิง

เทคโนโลยีของสารเคมี หรือ ก๊าซที่ใช้ในการดับเพลิง ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ไม่ให้ทำลายสภาวะแวดล้อม และเป็นอัตรายต่อมนุษย์ ดังนั้น สารเคมีหรือก๊าซที่ใช้ในการดับเพลิงนั้นต้องมีค่า ODP (Ozone Depletion Potential) และ GWP (Global Warming Potential) เท่ากับ หรือเข้าใกล้ 0 มากที่สุด ซึ่งทำให้สาร FM200 ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากถูกมองว่าทำลายสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการนำสาร NOVEC 1230 เข้ามาทดแทน และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก สารสะอาด ไม่ว่าจะเป็น FM 200 หรือ NOVEC1230 มีแรงดันที่ต่ำกว่า ก๊าซเฉื่อย IG100 IG55 IG541 มาก ส่งผลให้ การติดตั้งได้สะดวกกว่ามาก โดยสารดับเพลิงแบบสะอาดที่ใช้ จะไม่ทำให้อุปกรณ์และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ระบบดับเพลิงแบบสารสะอาดนี้ ไม่ว่าจะเป็น FM200 , NOVEC1230 , IG100 , IG55 จะเป็นระบบฉีดสารสะอาดแบบครอบคลุมทั้งห้อง (Total Flooding System) โดยพื้นที่ป้องกันจะต้องมีการปิดล้อมอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้สารสะอาดรั่วไหลออกไปจากพื้นที่ป้องกัน ในขณะที่ระบบฉีดสารสะอาดดับเพลิงทำงาน สารสะอาดดับเพลิงที่ใช้ในการดับเพลิงแบบครอบคลุมทั้งห้อง

นวัตกรรมป้องกันการเกิดอัคคีภัย OxyReduct®

OxyReduct® เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ผลิตจากประเทศ Germany Brand “WAGNER”

OxyReduct อยู่บนพื้นฐานของหลักการง่าย ๆ เพลิงไหม้นั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอ (ความร้อน) พลังงาน และ ออกซิเจน ถ้าความเข้มข้นของออกซิเจนบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ถูกลดลง ไฟก็ไม่สามารถจะเผยแพร่กระจายไปได้ เนื่องจากขาดออกซิเจน และจะดับลงทันที OxyReduct สร้างไนโตรเจนที่มีความจำเป็นในการลดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนของอากาศโดยรอบ ไนโตรเจนที่ถูกสร้างขึ้นจะเข้ามาในพื้นที่ที่จะได้รับการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้จะทำหน้าที่ลดระดับออกซิเจนให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ (ระดับที่ไม่ทำให้เกิดเพลิงไหม้) ล่วงหน้า เพราะฉะนั้นห้องที่ถูกควบคุมระดับออกซิเจน โดย OxyReduct นั้นจะปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้ อุปกรณ์ หรือสินค้า ต่างๆ ภายในห้องจะไม่มีความเสี่ยงที่เลยที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ และคนสามารถปฏิบัติงานภายในห้องที่ถูกควบคุมปริมาณออกซิเจนได้เช่นกัน

Nitrogen Generator Model Overview

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

OxyReduct อยู่บนพื้นฐานของหลักการง่าย ๆ เพลิงไหม้นั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ น้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอ (ความร้อน) พลังงาน และ ออกซิเจน ถ้าความเข้มข้นของออกซิเจนบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ถูกลดลง ไฟก็ไม่สามารถจะเผยแพร่กระจายไปได้

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)