ระบบจ่ายไฟฟ้า

SITEM ให้บริการโซลูชั่นระบบจ่ายไฟฟ้า อาทิ ระบบอุปกรณ์สลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Multi Transfer Switch (MTS) ที่สามารถโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปสู่อีกแหล่งไฟฟ้าหนึ่งโดยอัตโนมัติทันทีไม่ขาดตอนไม่เกิดผลกระทบต่าง ๆ อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า (PDU) อุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสายดินของ Computer Level Grounding ออกแบบเพื่อจ่ายไฟให้กับโหลดที่มีความสำคัญ รางจ่ายไฟฟ้า (BUSWAY/BUSDUCT) PDI PowerWave Bus System ที่มีการออกแบบเป็นลักษณะเป็นแท่งตัวนำทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม ภายในตัวนำจะแยกจากกันด้วยฉนวนไฟฟ้า และ ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ GenSTART ผลิตภัณฑ์ Active Power ที่เป็นระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานให้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) – RIELLO

นอกจากเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ Uninterruptible Power Supply ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ลดความเสี่ยง การเกิดความเสียหายของข้อมูลคอมพิวเตอร์จากเหตุการณ์ไฟดับหรือเกิดปัญหาจากระบบไฟฟ้าผิดปกติ สำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) แล้ว ยังมีอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับองค์กรที่มีระบบไฟฟ้าจาก 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Redundant Power Supply) เช่น ภายในอาคารที่มีระบบไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า 2 หม้อแปลง หรืออาคารที่มีการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าเป็นจำนวน 2 เครื่อง แบบสำรองการใช้งาน (Hot Standby) โดยเครื่องสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) มีคุณสมบัติในการตรวจสอบสถานะของแหล่งไฟฟ้าทั้งสองแหล่ง และมีความสามารถในการโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหนึ่งไปสู่อีกแหล่งไฟฟ้าหนึ่ง ได้โดยอัตโนมัติแบบทันทีทันใด ไม่ขาดตอน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งเราจะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า Multi Transfer Switch หรือ MTS หรือบางรายอาจเรียกว่า Static Transfer Switch (STS)

เครื่องสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) มีหน้าที่ในการถ่ายโอนแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้โดยอัตโนมัติ โดยเมื่อเกิดไฟฟ้าดับที่แหล่งพลังงานไฟฟ้าหลัก MTS จะทำการโอนย้ายการจ่ายไฟฟ้าไปเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรองให้ทันทีทันใดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้ากับโหลดไฟฟ้า และจะทำการโอนย้ายแหล่งพลังงานไฟฟ้ากลับมาที่แหล่งพลังงานไฟฟ้าหลัก เมื่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักอยู่ในสภาพพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลด

เครื่องสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Multi Transfer Switch : MTS) ที่บริษัทฯ จำหน่ายได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ RIELLO เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตจากประเทศอิตาลี จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ MTS จาก RIELLO แล้ว ระบบไฟฟ้าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น

โดยเครื่องสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (Static Transfer Switch : STS) ผลิตภัณฑ์ RIELLO ที่บริษัทฯ จำหน่าย

มีรายละเอียด ดังนี้

กระแสไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้ :    16 A
รองรับแรงดันไฟฟ้า :    180 – 276 Vac
ความถี่ :    50/60 Hz
ช่องต่อสายด้านเข้า :    Input sockets 2 IEC 320 (16 A)
จำนวนช่องต่อสายด้านขาออก :    8 ช่อง (IEC 320 10 A)
กระแสไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้ :    4 A (พิกัดแยกแต่ละช่องขาออก)
อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้ :    0 °C / +40 °C
คุณลักษณะการป้องกัน :    กระแสไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, กำลังไฟฟ้า
ไหลย้อนกลับ
ช่องเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล :    RS232 port Ethernet port
พิกัดการป้องกัน (IP rating) :    IP20

อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับห้อง Server (Power Distribution Unit: PDU)

PDU (Power Distribution Unit) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบสายดินของ Computer Level Grounding และระบบตรวจการณ์ พร้อมทั้งบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการประกอบตู้สวิตช์เกียร์แรงต่ำในซีรี่ส์ MNS เอบีบีจึงได้พัฒนา MNS iPDU ซึ่งเป็นตู้จ่ายไฟที่มีขนาดกะทัดรัดได้รับการออกแบบเพื่อจ่ายไฟให้กับโหลดที่มีความสำคัญ (Sensitive Loads) เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center)

ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจาก MNS iPDU

 • อุปกรณ์คุณภาพสูงของเอบีบี
 • ระบบมอนิเตอร์อัจฉริยะที่เชื่อถือได้
 • ระบบบัสบาร์จ่ายไฟฟ้าแบบ Smissline
 • สามารถติดตั้งหม้อแปลง Isolation ได้

คุณสมบัติโครงสร้างภายนอกที่สำคัญของตู้ MNS iPDU สามารถออกแบบได้หลากหลายขนาดเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานใน Data Center ซึ่งตัวตู้มีโครงสร้างที่เป็นคุณสมบัติหลัก เช่น ประตู 2 ชั้น แบบตาข่ายหรือกระจก เพื่อที่จะได้เห็นการทำงานของอุปกรณ์ภายในออกแบบให้ฝาหลังและฝาข้างถอดได้ ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา ภายในมีการแบ่งส่วนอย่างชัดเจน ทำให้การเดินสายจัดเรียงได้ง่าย ชิ้นงานผ่านกระบวนการพ่นสีฝุ่น Epoxy ด้วยวิธี Electro-Statically หนากว่า 70 μm ทำให้มีความสวยงามและคงทน

SmissLine Power Distribution Bus Bar System

ABB เป็นรายแรกที่ได้ออกแบบเป็นระบบ Pluggable Socket ให้สามารถทำการถอดเข้าออกได้อย่างสะดวกเพื่อช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการจ่ายไฟฟ้าและมีความปลอดภัยสูง ทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งและซ่อมบำรุงได้อีกด้วย SmissLine ยังสามารถติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัดกระแส (Current Monitoring System) โดยติดตั้งได้ง่ายด้วยระบบ clip-on ที่ขาเข้าของเบรกเกอร์จากนั้นก็รวบรวมสัญญาณไปเข้าที่ชุดควบคุมหลัก (CMS-600) เพื่อจะสามารถส่งผ่านข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าไปยังระบบควบคุมการใช้พลังงานโดย Fieldbus เช่น Modbus RTU ได้

ระบบรางจ่ายไฟฟ้า (Busway/Busduct) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ – PowerWave Bus System

ในปัจจุบันการใช้งาน Busway/Busduct นอกจากจะเป็นการออกแบบเพื่อติดตั้งใช้งานสำหรับอาคารสูงเท่านั้น หากทั้งยังมีการนำมาใช้เป็นทางเดินไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้าภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อีกด้วย

โดยผลิตภัณฑ์ที่ SITEM รับวางระบบ Busway/Busduct และเป็นตัวแทนจำหน่ายคือ PDI PowerWave Bus System ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย PDI PowerWave Bus System มีการออกแบบเป็นลักษณะเป็นแท่งตัวนำทำด้วยทองแดงหรืออะลูมิเนียม ภายในตัวนำจะแยกจากกันด้วยฉนวนไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่ใช้โดยมากจะเป็นระบบ 3 เฟส (3 Phase) แรงดัน 380/220 Volt เนื่องจากมีความสะดวกสำหรับงานติดตั้ง ปลอดภัย

PDI PowerWave Bus System มีการออกแบบและผลิตหลากหลายพิกัดให้เลือกใช้ โดยมีขนาดตั้งแต่ 160 แอมป์ ไปจนถึงขนาด 800 แอมป์ มีระดับการป้องกันนิ้วมือเข้าไปสัมผัสกับตัวนำภายในราง Busduct โดยมีความปลอดภัยระดับ IP2X มีอุปกรณ์ประกอบที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ประกอบไปด้วยรางตัวนำไฟฟ้า (Bus Sections), อุปกรณ์ต่อสายด้านเข้า (Input Power End Feeds), อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างตัวนำ (Splice Connections) และอุปกรณ์ต่อพ่วงวงจรย่อย (Tap Off Boxes)

โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงวงจรย่อย (Tap Off Boxes) ของระบบรางจ่ายไฟฟ้า (Busway) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ PowerWave Bus System สามารถออกแบบให้มีการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละวงจรย่อย โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟ้าวงจรย่อย (Branch Circuit Monitoring System : BCMS) โดยข้อดีของการติดตั้ง BCMS คือการที่ผู้ใช้งานจะสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละตู้ Rack ได้และกำหนดการแจ้งเตือนการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด

     

เหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการเริ่มทำงานของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือแบตเตอรี่หมด GenStart ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานให้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้คุณมั่นใจได้ว่ากำลังเริ่มต้นจะพร้อมใช้งานเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้มากที่สุด

ระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ Active Power

GenSTART จาก Active Power เป็นระบบสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไร้แบตเตอรี่ซึ่งเพิ่มความพร้อมใช้งานให้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า GenSTART จ่ายไฟฟ้า 1725 Cold Cranking Amps ให้กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเริ่มสตาร์ทมอเตอร์ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่ากำลังเริ่มต้นจะพร้อมใช้งานเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้มากที่สุด

คุณสมบัติของระบบ

 • ช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้เริ่มต้นอย่างมาก
 • การบำรุงรักษาต่ำมาก
 • AC disconnect ติดตั้งไว้ภายใน
 • ป้องกันความร้อนด้วยการรีเซ็ตอัตโนมัติ
 • ความสามารถในการตรวจสอบสถานะ
 • มีระบบควบคุมความเชื่อถือได้ของไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
 • สามารถติดตั้งบนพื้นหรือติดผนัง

เคยกังวลหรือไม่ถ้าจะต้องใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงเวลาที่สำคัญ?

ความเชื่อถือได้

ระบบสตาร์ต GenSTART ให้กำลังที่เชื่อถือได้กับมอเตอร์สตาร์ทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกือบทุกชุดนั้นขึ้นอยู่กับกำลังสตาร์ตของแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม เหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการเริ่มทำงานของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือแบตเตอรี่หมด GenSTART ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบสตาร์ทชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยนต์จะทำงานได้สำเร็จ

ความเรียบง่าย

ระบบสตาร์ท GenSTART สามารถติดตั้งควบคู่กับแบตเตอรี่หรือสามารถใช้แทนแบตเตอรี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสำคัญที่ต้องการใช้ไฟ โดยสามารถติดตั้งบนผนัง พื้นหรือโครงเครื่องยนต์โดยมีขาตั้งแบบเลือกได้ เมื่อติดตั้งแล้ว GenSTART ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการหรือการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ ระบบนี้สามารถดำเนินงานที่เชื่อถือได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีเกิดการแทรกแซง ระบบสตาร์ต GenSTART เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบไฟฟ้าสำรองซึ่งคุณสามารถวางใจได้

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)