บริการด้าน การขยาย Data Center

หลังจากการเปิดใช้งาน Data Center แล้ว การขยายหรือปรับปรุง Data center ให้รองรับการใช้งานที่มากขึ้นเป็นงานที่ต้องลงรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมร่วมกับระบบอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมได้อย่างสอดคล้องกัน เชื่อมต่อระบบ Monitoring ได้อย่างสมบูรณ์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

ข้อแนะนำในการขยาย Data Center

ก่อนการขยายหรือปรับปรุง ควรให้วิศวกรหรือช่างเทคนิคบริการที่มีความรู้ในการใช้งานระบบอุปกรณ์ได้ตรวจสอบ Shop Drawing ของการติดตั้งการเชื่อมต่อ การทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ควรเพียงพอในการทำงานร่วมกันได้ดีตามที่ต้องการรวมถึงความสะดวกของการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุง

การติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเดิม

เมื่อเกิดการเตือนความผิดปกติของระบบอุปกรณ์ขึ้นผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้นทันที เพื่อหยุดหรือลดความผิดปกติ และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ โดยผู้ใช้งานสามารถ”ทรศัพท์ติดต่อขอคำแนะนำ หารแก้ไขได้จากทีมงานวิศวกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การขยายหรือปรับปรุง Data center ให้รองรับการใช้งานที่มากขึ้นเป็นงานที่ต้องลงรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้ใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมร่วมกับระบบอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมได้อย่างสอดคล้องกัน เชื่อมต่อระบบ Monitoring ได้อย่างสมบูรณ์

ผู้สนใจบริการด้าน Data Center ของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)