ระบบการจดจำใบหน้าและการตรวจจับใบหน้า

ระบบการจดจำใบหน้าและ การตรวจจับใบหน้า ถูกนำมาใช้กับระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยการกำหนดสิทธิ์ เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุร้ายภายในบริวณที่ต้องการ นอกจากนี้ระบบ Access Control ยังถูกนำมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบลิฟท์ และ Time Attendance อยู่บ่อยครั้งอีกด้วย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

Access Control แบบเดิมมีหลายประเภทได้แก่

 • บัตร RFID
 • PIN Code
 • Finger Scan
 • Face Recognition

โดยแต่ละระบบจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกัน โดยระบบที่ใช้บัตร RFID นั้น จะมีข้อดีคือความรวดเร็วในการเข้า-ออกและบัตร RFID มีราคาที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ส่วนข้อเสียใหญ่คือหากมีการฝากบัตรให้กันจะทำให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้ามายังพื้นที่ได้ นอกจากนี้จะทำให้ระบบ Time Attendance ทำงานไม่ตรงกับความเป็นจริง

ในส่วนของวิธีการ PIN CODE นั้นมีข้อเสียคือผู้ใชงานสามารถบอกต่อรหัสกันได้ รวมไปถึงความเร็วที่ช้ากว่า RFID วิธีการนี้จึงไม่ได้รับความนิยม

วิธี finger scan นั้นเป็นวิธีที่ใช้ยืนยันตัวตนได้ดีที่สุดจากวิธีที่กล่าวมาเนื่องจากปลอมแปลงลายนิ้วมือไม่ได้ ทำให้ได้รับความนิยม แต่ยังมีข้อเสียเรื่องความเร็วที่ยังช้ากว่าวิธีการแตะบัตร ทำให้รักเห็นภาพพนักงานยืนเข้าแถวเพื่อรอแสกนนิ้วหลังเลิกงานอยู่บ่อยครั้ง

จากปัญหาที่กล่าวมาของ Access Control แบบดั้งเดิมนั้นทำให้ในปัจจุบัน ระบบระบบการจดจำใบหน้า ถูกนำมาใช้งานเป็น Access Control มากขึ้นโดยเมื่อเทียบกับ Access Control แบบอื่นแล้วได้แก่ ระบบการจดจำใบหน้า ใช้ AI ใน การตรวจจับใบหน้า ทำให้ความแม่นยำในการตรวจจับสูงไม่ต่างจากวิธีการใช้นิ้วมือ นอกจากนี้ความเร็วยังไม่ถึง 1 วินาทีทำให้เราจะไม่เห็นภาพการต่อคิวแสกนนิ้ว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ควบคู่กับบัตร RFID และ PIN CODE อีกด้วย ทำให้ระบบการจดจำใบหน้า เป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนระบบ Access Control

คุณสมบัติของระบบ Access Control แบบการตรวจจับใบหน้า นั้นมีหลายประการดังนี้

 • มีความแม่นยำสูง รองรับผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 1000 คน
 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล็อคประตูเดิมที่ใช้กับเครื่องแสกนนิ้วหรือบัตรได้ ทำให้การเปลี่ยนอุปกรณ์ทำได้ง่าย
 • บันทึกการเข้าออกมากกว่า 1000 ครั้ง
 • เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance
 • แจ้งเตือนผ่าน LINE Application
 • มีฟังก์ชั่น Guard Tour ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยเช็คทุกจุดตรวจ

นอกจากเรื่องความเร็วและความแม่นยำแล้ว ระบบการจดจำใบหน้า ยังเป็นการลดการสัมผัสกับอุปกรณ์แสกนนิ้วที่เป็นจุดแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ทำให้ตอบโจทย์ในยุค New Normal ได้เป็นอย่างดี SITEM ได้ดำเนินการติดตั้ง Access Control แบบระบบการจดจำใบหน้า แทน Access Control แบบเก่าเพื่อความปลอดภัย สะดวก และ รวดเร็ว แก่ลูกค้า

ระบบ สแกนใบหน้า ควบคุมการเข้าออก – SMART PASS

Smart Pass คือ ระบบควบคุมการเข้าออกโดยการ สแกนใบหน้า จากพื้นที่โดยผสานระหว่างเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ซึ่งช่วยในการจดจำใบหน้าและประมวลผลด้วยความเร็วไม่ถึง 1 วินาที ร่วมกับ Software ที่ใช้บริหารจัดการ และเชื่อมต่อไปยังระบบจัดการทรัพยากรบุคคล ทำให้ Smart Pass ครอบคลุมในการใช้งานกับทุกองค์กร และ หน่วยงาน

 1. Artificial Intelligence Technology (AI) – ระบบจดจำสแกนใบหน้า Smart Pass ใช้เทคโนโลยี AI ในการประมวลผลใบหน้าด้วยเวลา 20 ms ความแม่นยำ 99.8% ป้องกันการหลอกระบบด้วย รูปภาพและวิดีโอ (Liveness Detection) และตรวจจับหน้าได้ในสภาวะแสงน้อย (0 Lux)
 2. Two Factor Authentication – สามารถใช้ใบหน้าร่วมกับวิธีอื่น ๆ ได้ เช่น บัตร หรือ รหัสผ่าน (Pin)
 3. Line Notification – ระบบสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line Application เมื่อมีการผ่านเข้าออกประตู เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถทราบถึงผู้ที่ผ่านมายังภายในพื้นที่ตลอดเวลา
 4. Cloud Service – ซอฟแวร์ทำงานอยู่บน Cloud ทำให้สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา รองรับการเพิ่มหรือลบผู้ใช้งาน แดชบอร์ดแสดงจำนวนที่สำคัญ เช่น จำนวนผู้เข้างาน ผู้มาสาย รวมถึงการเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานในระบบ และการออกรายงานต่าง ๆ
 5. Guard Tour – มีฟังก์ชั่นการตั้งเวลาเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยมาที่จุด สแกนใบหน้า เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราตามตำแหน่ง และเวลาที่ต้องการ

Features 

Hardware:

 • การตรวจจับใบหน้าแม่นยำ 99.8% ด้วยความเร็ว 200 ms
 • อุปกรณ์สามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ 50,000 เหตุการณ์
 • รองรับการใช้งานแบบ Two Factor Authentication ร่วมกับ  Card และ Password
 • ป้องกันการหลอกด้วยรูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์ต่างๆ (Liveness Detection)
 • สามารถตรวจจับในสภาวะแสงน้อย (0 Lux) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มแสงสว่าง
 • กล้องมีความละเอียด 2 MP ตรวจจับที่ระยะ 0.3 – 2 เมตร
 • อุปกรณ์มีหน้าจอ LCD ขนาด 5 นิ้ว รองรับการส่งข้อมูลแบบ USB type C x1, Wiegand input x1, Wiegand output x1, RS485 x1
 • อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อ Input Interface Alarm input x2, Door Contact input x1, Alarm output x1ได้เป็นอย่างน้อย
 • อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อผ่าน TCP/IP
 • ระบบมี API เพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบภายนอก
Hardware Specifications
ขนาดหน้าจอ 5 นิ้ว หรือ 7 นิ้ว
ความละเอียดกล้อง 2 MP
ความแม่นยำ 99.8%
ความเร็ว 200 ms
ระยะการตรวจจับ 0.3-2 เมตร
ความสว่างสำหรับการตรวจจับ 0 Lux
จำนวนบันทึกเหตุการณ์ 50,000 เหตุการณ์
พอร์ทเชื่อมต่อ USB type C , Wiegand input , Wiegand output , RS485 , Digital input, Door Contact input , Alarm output, Ethernet

Software :

 • ระบบเข้าใช้งานผ่าน Web Browser
 • ระบบ Face Scan มีความแม่นยำสูง สามารถรองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 50,000 user โดยImport ข้อมูลผ่านทาง Application cloud Service ในรูปแบบ .JPG และText File ได้
 • สามารถทํางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เพื่อแสดงรายงานบุคคลที่เข้า/ออก โดยมีรายละเอียด หน้าตาพร้อมชื่อ, รหัส, ปี-เดือน-วัน, ชั่วโมง-นาที-วินาที รวมถึงสถานการณ์ใช้งานในแต่และครั้ง รวมถึงตําแหน่งประตูและเครื่อง
 • รองรับการนำเข้าข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, รหัสพนักงาน, หน่วยงาน/ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, Email Address แบบ 1:1 และ แบบ Batch
 • สามารถ Export ฐานข้อมูลพนักงานในระบบได้
 • สามารถกำหนดเวลาเริ่มต้นเข้างาน เวลาเลิกงาน โดยสามารถกำหนดระยะเวลาคิดคำนวณเรื่องการมาสาย หรือการกลับก่อนเวลาเลิกงาน
 • สามารถทำ Permission Management กำหนดเงื่อนไขการใช้งาน Access Control, กำหนดกลุ่มพนักงาน, กำหนดกลุ่ม Access Control, กำหนดระยะเวลาการเข้าออก, กำหนดตารางวันหยุด
 • สามารถเชื่อมสู่ระบบบริหารงานบุคคลด้วยโปรแกรม Time Attendance ได้
 • สามารถเรียกดูรายงานได้หลายรูปแบบ เช่น
  • เรียกดูข้อมูลของบุคคลทั้งหมด
  • เรียกดูข้อมูลตามรายชื่อ
  • เรียกดูข้อมูลแบบเจาะจงบุคคล
  • เรียกดูข้อมูลแบบเจาะจงบริษัท หรือ แผนก
  • เรียกดูข้อมูลแบบเจาะจงช่วงเวลา
  • เรียกดูข้อมูลแบบเจาะจงตําแหน่งประตู
  • สามารถเรียกดูรายงาน Alarm ได้
 • สามารถแจ้งเตือน Alarm ผ่านทาง Line Application เช่น บุคคลเข้าออกประตูนอกเวลาที่ได้รับอนุญาตได้
 • มีฟังก์ชั่น Guard Tour สำหรับให้ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยเข้าตรวจเช็คในพื้นที่นั้นได้ หากไม่ได้สแกนในเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งเตือน Alarm ได้
Software Features
การเข้าใช้งาน เข้าใช้งานผ่าน Web Browser ผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไป
จำนวนผู้ใช้งาน
รองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 50,000 user โดย Import ข้อมูลผ่านทาง Application Cloud Service ในรูปแบบ .JPG และ Excel file โดยฐานข้อมูลพนักงานสามารถ Export เพื่อสำรองข้อมูล
การแสดงข้อมูล แสดงรายงานบุคคลที่เข้า/ออก โดยมีรายละเอียด รูปภาพ พร้อมชื่อ, รหัส, ปี-เดือน-วัน, ชั่วโมง-นาที-วินาที รวมถึงสถานการณ์ใช้งานในแต่และครั้ง รวมถึงตําแหน่งประตูและเครื่อง
การนำเข้าข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, รหัสพนักงาน, หน่วยงาน/ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, Email Address และ เวลาเข้า-ออกงาน
การจัดกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มเพื่อกำหนดสิทธิการเข้า-ออก
การเชื่อมต่อ สามารถ Export File เพื่อไปใช้กับระบบบริหารงานบุคคลด้วยโปรแกรม Time Attendance
รูปแบบรายงาน ข้อมูลของบุคคลทั้งหมด, ข้อมูลตามรายชื่อ,ข้อมูลแบบเจาะจงบุคคล, ข้อมูลแบบเจาะจงบริษัทหรือแผนก, ข้อมูลแบบเจาะจงช่วงเวลา, ข้อมูลแบบเจาะจงตําแหน่งประตู, รายงาน Alarm เป็นต้น

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์

SITEM ให้บริการผลิตภัณฑ์ Ming Ji เช่น อุปกรณ์ AI Temperature Detection Kit MINI Version ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคคลผ่านทางใบหน้า เหมาะกับการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคนทำงานและผู้มาติดต่อจำนวนมาก และเหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่อาคารสาธารณะ อาทิเช่น โรงพยาบาล, สถานีรถไฟฟ้า, สถานีเดินรถ, ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

 • ใช้ Deep learning Artificial Intelligence (AI) Platform ในการเปรียบเทียบและจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิจากการจับตำแหน่งบริเวณกลางหน้าผากอัตโนมัติ
 • สามารถวัดอุณหภูมิผู้สัญจรไปมาได้พร้อมกันในอัตรา 6-8 คนต่อวินาที
 • ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JJF 1107-2003 Calibration Specification of Infrared Thermometers of Measurement of Human Temperature โดยสามารถวัดอุณหภูมิ มีความคลาดเคลื่อนเพียง +/- 0.3 องศาเซลเซียส
 • ระยะในการวัดสูงสุด 4 เมตร เพื่อเป็นการลดการสัมผัส
 • ระบบสามารถแสดงจำนวนผู้ที่ผ่านการวัดอุณหภูมิวันนี้ ได้
 • ระบบสามารถแจ้งเตือนบุคคลที่ไม่สวมหน้ากาก (NO MASK)
 • ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีมีผู้อุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด
 • ระบบสามารถตั้งค่าอุณหภูมิเพื่อแจ้งเตือนได้ตั้งแต่ 30-45 องศาเซลเซียส
 • ระบบสามารถแสดงจำนวนผู้ไม่สวมหน้ากาก
 • ระบบสามารถแสดงจำนวนผู้ที่มีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด
 • ระบบสามารถบันทึกผู้ที่มีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด และ ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากาก
 • ระบบสามารถบันทึกผู้ที่ผ่านการวัดอุณหภูมิ
 • ระบบสามารถ Export ไฟล์ข้อมูลผู้ที่มีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากาก หรือ ผู้ที่ผ่านการวัดอุณหภูมิ
 • ระบบสามารถแสดงผลออกจอ TV ผ่าน HDMI หรือเรียกดูผ่าน Web Browser ได้

คำเตือน: ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรือ อาบน้ำ
คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

สื่อภาพยนต์โฆษณาตามใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.2115/2563

 ระบบการจดจำใบหน้าและ การตรวจจับใบหน้า ถูกนำมาใช้กับระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยการกำหนดสิทธิ์ เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุร้ายภายในบริวณที่ต้องการ

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access Control And CCTV Surveillance System)

ระบบความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กร หรือหน่วยงาน นั้นต้องมีไม่พ้นระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access control and cctv surveillance system)

โดยทั้ง 2 ระบบนี้ SITEM เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ UTC Group (UTC Security solution) ซึ่งคือผลิตภัณฑ์ LENEL และ Interlogix ซึ่งปัจจุบัน ในกลุ่มอาคารอัจฉริยะ (Intelligent building) เลือกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดย Lenel คือผลิตภัณฑ์ open platform ที่ทั่วโลกนิยมใช้ เนื่องจากเป็นระบบที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งใช้งานง่ายและสามารถทำงานร่วมกับ (Integrated solution) ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบบริหารจัดการวีดีโอ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบตรวจจับการบุกรุก และระบบบริหารจัดการกุญแจ (Key management system) นอกจากนั้น ปัจจุบันยังสามารถ ทำงานตรวจสอบและมอนิเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ APPLICATION ที่ทันยุคสมัยในปัจจุบัน

ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบบุคคลและบันทึกการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยโดยผู้ที่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ จะไม่สามารถปลดล็อกประตู หรืออุปกรณ์นั้นได้ ซึ่งอาศัยหลักการตรวจสอบจาก 3 ตัวแปรหลัก ดังนี้

 • RFID Tag (บัตร หรือ Token ต่างๆ)
 • PIN (Password) Biometric
 • (Finger Print, Face Recognition หรือ IRIS)

สำหรับความปลอดภัยขั้นสูง ระบบ Access Control สามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบ Visitor Management ระบบประตู Turnstile เป็นต้น เพื่อให้การตรวจสอบรายการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถเรียกดูภาพ ณ เวลาที่เกิด Alarm หรือสามารถกำหนดสิทธิ์บัตรผ่านประตูล่วงหน้าจากระบบ Visitor Management ได้

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)