ระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ

SITEM มีโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย อาทิ ระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน และอื่นอีกมากมาย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ (Cloud Lock)

Cloud Lock หรือ ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ สำหรับตู้ Rack ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cloud Lock Management System คือ ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ สำหรับตู้ Rack ในระบบ Cloud Lock จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซิงค์ข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นในมือถือ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทางระบบคราวน์ (Cloud) โดยการเข้าถึงซึ่งจะมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงกว่า ระบบล็อคนิรภัยแบบเดิม ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ล็อคแบบ Mechanical เป็นกลไกในการปลดล็อค ทำให้ยากต่อการตรวจสอบผู้เข้าไปใช้งานในตู้ Rack

การเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยการเสียบกุญแจเหมือนทั่วไป แต่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆผ่านแอพพลิเคชั่นเสียก่อน แม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถปลดล๊อกได้

โดยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 1 ดอก สามารถใช้กับแม่กุญอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 1 ตัว โดยสามารถกำหนดสิทธ์การเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์หลายตัวให้กับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 1 ดอกได้ และกุญแจดอกอื่นๆก็สามารถเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวได้เช่นกัน

ประโยชน์การติดตั้งระบบ Cloud Lock Management System คือ

  • ไม่ต้องเดินสายไฟเพื่อจ่ายให้แม่กุญอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำงาน
  • ไม่สามารถลอกเลียนแบบกุญอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่ที่มีจำนวนแม่กุญแจปริมาณมากสามารถถือกุญแจดอกเดียวใช้งานได้ทุกประตู เช่น อาคารขนาดใหญ่, Data Center
  • ความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่สูงมากเนื่องจากต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผ่านระบบเสียก่อน
  • สามารถตรวจสอบการเข้าถึงแม่กุญอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์แบบ Real-Time และย้อนหลังได้

การทำงานของระบบ Cloud Lock

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1.แม่กุญอิเล็กทรอนิกส์
2. กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
3. แอพพลิเคชั่น

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (KEY Management System)

ในอาคารทั่วไปรวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์นั้นจะมีกุญแจสำหรับใช้งานภายในจำนวนมากมายซึ่งต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีเข้ามาจัดการเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าภายในอาคาร ในปี 2020 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการกุญแจอัตโนมัติเข้ามาจำหน่ายภายใต้แบรนด์ CREONE จากประเทศสวีเดน

โดยตู้บริหารกุญแจอัตโนมัตินี้จะมีขนาดที่หลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานของอาคารทุกขนาดรวมไปถึงยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานมากมาย อาทิเช่น ตู้บริหารกุญแจจะมาพร้อมพินอัจฉริยะ(Intellipin)ที่ใช้ระบุกุญแจและทำงานร่วมกับซอฟแวร์บริหารจัดการที่กำหนดรหัสผ่านและเวลาการใช้งานให้กับกุญแจได้เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามต้องการ นอกจากนี้ตู้กุญแจยังมาพร้อมกับสัญญาณเตือนที่สามารถตั้งค่าได้ผ่านซอฟแวร์อีกด้วย โดยนอกจากการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงกุญแจแล้วยังรองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร และ RFID อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อทำการใส่รหัสเพื่อเลือกกุญแจที่ต้องการแล้วจะมีไฟLEDบอกตำแหน่งของกุญแจเพื่อให้นำไปใช้ได้ถูกอัน

โดยขนาดของตู้บริหารกุญแจอัจฉริยะจะมีใส่กุญแจได้ตั้งแต่ 42, 84, 224, 924 ดอก นอกจากนี้สำหรับอาคารขนาดใหญ่ทางผลิตภัณฑ์มีโซลูชั่นที่สามารถติตตั้งที่เก็บกุญแจเข้ากับห้องเพื่อให้เก็บกุญแจได้มากขึ้นอีกด้วย

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access Control And CCTV Surveillance System)

ระบบความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กร หรือหน่วยงาน นั้นต้องมีไม่พ้นระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access control and cctv surveillance system)

โดยทั้ง 2 ระบบนี้ SITEM เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ UTC Group (UTC Security solution) ซึ่งคือผลิตภัณฑ์ LENEL และ Interlogix ซึ่งปัจจุบัน ในกลุ่มอาคารอัจฉริยะ (Intelligent building) เลือกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดย Lenel คือผลิตภัณฑ์ open platform ที่ทั่วโลกนิยมใช้ เนื่องจากเป็นระบบที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งใช้งานง่ายและสามารถทำงานร่วมกับ (Integrated solution) ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบบริหารจัดการวีดีโอ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบตรวจจับการบุกรุก และระบบบริหารจัดการกุญแจ (Key management system) นอกจากนั้น ปัจจุบันยังสามารถ ทำงานตรวจสอบและมอนิเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ APPLICATION ที่ทันยุคสมัยในปัจจุบัน

ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบบุคคลและบันทึกการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยโดยผู้ที่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ จะไม่สามารถปลดล็อกประตู หรืออุปกรณ์นั้นได้ ซึ่งอาศัยหลักการตรวจสอบจาก 3 ตัวแปรหลัก ดังนี้

  • RFID Tag (บัตร หรือ Token ต่างๆ)
  • PIN (Password) Biometric
  • (Finger Print, Face Recognition หรือ IRIS)

สำหรับความปลอดภัยขั้นสูง ระบบ Access Control สามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบ Visitor Management ระบบประตู Turnstile เป็นต้น เพื่อให้การตรวจสอบรายการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถเรียกดูภาพ ณ เวลาที่เกิด Alarm หรือสามารถกำหนดสิทธิ์บัตรผ่านประตูล่วงหน้าจากระบบ Visitor Management ได้

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม Water Leak Detector ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากน้ำระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม หรือ Water Leak Detector เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำรั่วซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุน้ำรั่วซึมจากเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำ ถาดน้ำหรือน้ำที่ไหลมาจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

SITEM ให้บริการระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ 3 โซลูชั่นด้วยกัน – ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ – ELSA, ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ – WATER SENSE และ ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม TDR – PERMALERT

ผลิตภัณฑ์ ELSA แบ่งออกเป็น 2 รุ่น 

1. รุ่น 3L-DP

สามารถเชื่อมต่อความยาวสาย Sensing Cable ได้สูงสุด 200 เมตร เป็นชนิดที่ไม่สามารถบอกระยะได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุน้ำรั่วได้ โดยสัญญาณเสียง และหลอด LED เหมาะสำหรับใช้ใระยะการตรวจจับใกล้ ๆ

3L-DP เป็นอุปกรณ์การตรวจจับตำแหน่งการรั่วไหลของของเหลวผ่าน Dry Contact

2. รุ่น 3L- SP/DP

สามารถเชื่อมต่อความยาวสาย Sensing Cable ได้สูงสุด 20,000 เมตร เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะลดความเสี่ยงจากน้ำรั่วซึมโดยเฉพาะ โดยอาศัยหลักการทำงานของ Sensing Cable หรือ สายจับน้ำรั่วซึม ที่พาดผ่านบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำรั่วซึม อาทิ เช่น บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศให้ท่อน้ำหรือรวมไปถึงบริเวณรอบห้อง เมื่อเกิดน้ำรั่วซึมขึ้นมา สายดังกล่าว ก็จะทำการส่งข้อมูลไปทำการประมวลผลที่อุปกรณ์ควบคุม ซึ่งผลดังกล่าว จะทำให้เราทราบถึงตำแหน่งของจุดรั่วซึมของน้ำ โดยจะทำการแสดงผลเป็นระยะความยาวสายของ Sensing Cable ในหน่วยเมตร แสดงผลบนหน้าจอ LCD พร้อมกับการแจ้งเตือนเป็นเสียงได้อีกด้วย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ EMS ได้ โดยสื่อสารผ่านโปรโตคอล Modbus เพื่อง่ายในการเฝ้าระวังระบบตรวจจับน้ำรั่ว

ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำแบบประยุกต์ สำหรับระบบที่ติดตั้งหลายโซน

ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำแบบประยุกต์ สำหรับระบบที่ติดตั้งหลายโซน

มีหน้าจอแสดงผลแบบ Touch Screen สามารถแสดงผลเมื่อเกิดน้ำรัวซึมบนแผนที่ที่ติดตั้งระบบตรวจจับน้ำได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งงานระบบตรวจจับน้ำทั้งอาคาร โดยแบ่งโซนแต่ละโซนเป็นแต่ละชั้นของอาคาร โดยเชื่อมต่อกันด้วย Modbus RS485

ผลิตภัณฑ์ Water Sense แบ่งออกเป็น 2 รุ่น

1. รุ่น LD

เป็นชนิดที่ไม่สามารถบอกระยะได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุน้ำรั่วได้ โดยสัญญาณเสียง และหลอด LED เหมาะสำหรับใช้ในระยะการตรวจจับใกล้ ๆ หรือไม่ซับซ้อน

2. รุ่น LDI-IM

เป็นชนิดที่สามารถบอกระยะได้ นอกจากการแจ้งเตือนด้วยเสียงสัญญาณแล้ว ยังสามารถบอกระยะที่น้ำรั่วซึม โดยอ้างอิงด้วยความยาวสายจับน้ำรั่วซึม วัดจากตัว Leader Cable , สามารถ Check ระยะโดยเทียบกับแผนผังได้ด้วย Software Monitoring

Water Sense รุ่น LDI-IM เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะลดความเสี่ยงนี้โดยเฉพาะ โดยอาศัยหลักการทำงานของ Sensing Cableหรือ สายจับน้ำรั่วซึม ที่พาดผ่านบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำรั่วซึม อาทิ เช่น บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศให้ท่อน้ำหรือรวมไปถึงบริเวณรอบห้อง เมื่อเกิดน้ำรั่วซึมขึ้นมา สายดังกล่าว ก็จะทำการส่งข้อมูลไปทำการประมวลผลที่อุปกรณ์ควบคุม ซึ่งผลดังกล่าว จะทำให้เราทราบถึงตำแหน่งของจุดรั่วซึมของน้ำ โดยจะทำการแสดงผลเป็นระยะความยาวสายของ Sensing Cable ในหน่วยเมตรพร้อมกับการแจ้งเตือนเป็นเสียงได้อีกด้วย

Water Sense ถูกคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองให้ผู้ใช้งานได้มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นสำหรับความต้องการในพื้นที่ขนาดใหญ่ นั่นก็คือ Software Monitoring โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้มองเห็นภาพพื้นที่ที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ได้จริง เห็นตำแหน่งการจัดวาง Sensing Cable เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว โปรแกรมจะสามารถทำการแจ้งเตือนบนพื้นที่ได้ทันที ไม่ต้องค้นหาจากระยะความยาวสาย นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถทำการเก็บประวัติและสั่งสิ่งพิมพ์เหตุการณ์ย้อนหลังเพื่อทำเป็นประวัติเหตุการณ์ในพื้นที่ให้ผู้ใช้งานอีกด้วย

TTK ระบบตรวจจับของเหลว หรือ Liquid Leak Detection

ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากของเหลวชนิดต่างๆ เช่น น้ำ, กรด, น้ำมัน, hydrocarbon liquid และ solvent leaks ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะลดความเสี่ยงในห้องชาร์ปไฟฟ้าของอาคาร บริเวณติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือบริเวณที่ต้องการตรวจจับของเหลวต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม เทคโนโลยี TDR

ในศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกศูนย์นั้นต้องมีการเดินสายตรวจจับน้ำรั่วซึมเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมที่อาจจะมาจากเครื่องปรับอากาศหรือซึมมาจากกำแพงและเพดานของห้องที่ติดกัน

โดยระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบเทคโนโลยี TDR หรือ Time Domain Reflectometry นั้นจะทำงานเหมือนกับระบบโซน่าของเรือคือจะปล่อยคลื่นที่สามารถตรวจจับการรั่วซึมของน้ำได้ในหลายๆจุดพร้อมกันโดยระบบออกแบบมาให้ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำจึงมีข้อแตกต่างกับระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมทั่วไปที่จะเป็นการหาจุดที่เกิดการลัดวงจรจากน้ำ

โดยข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี TDR คือ จะไม่เกิด false alarm จากฝุ่นหรือการควบแน่นของน้ำรวมถึงสามารถตรวจจับน้ำและน้ำมันได้ด้วยสายเส้นเดียว ระยะทางเดินสายเส้นตรวจจับเส้นเดียวยาวถึง 2.3 กิโลเมตร จากข้อได้เปรียบที่กล่าวมาทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ตรวจจับน้ำรั่วซึมในท่อสองชั้นหรือใช้ตรวจจับบริเวณใต้เพดานของศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีฝุ่นและมีการควบแน่นของน้ำทำให้ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมทั่วไปเกิด false alarm

ในปี 2020 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบเทคโนโลยี TDR เข้ามาจำหน่ายและทำตลาด โดยนำเข้าภายใต้แบรนด์ PermAlert จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector)

Oil Leak Detector คือ ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ห้อง Generator บริเวณรอบท่อสายส่งน้ำมัน บริเวณใต้ถังน้ำมัน เป็นต้น โดยทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

โซลูชั่นสำหรับน้ำมันรั่ว Long Line Digital Unit สำหรับตรวจจับน้ำมันรั่ว + สายเคเบิล Oil Sense FG-OD + อุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการตรวจจับน้ำมันรั่ว
ลักษณะการรั่วของน้ำมัน

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)