ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน

Asset Management หรือ ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นระบบที่จะมาแทนที่การกรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ใน Spread sheet แบบเดิมเพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปประมวลผลและแสดงผลข้อมูลให้ออกมาง่ายขึ้น ทำให้การจัดการเป็นไปได้ง่าย ลดความเสี่ยงในการสูญหายของทรัพย์สิน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

AssetSpire – ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพย์สิน

AssetSpire คือ ระบบจัดการทรัพย์สินซึ่งซอฟแวร์ทำงานบน cloud ทำให้สามารถใช้งานได้จากทุกสถานที่ ระบบสามารถแบ่งหมวดหมู่อาคาร สถานที่ ประเภททรัพย์สิน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังสามารถ แสดงแบบแปลนของแต่ละห้องรวมถึงทรัพย์สินที่วางอยู่ลงภายในแบบแปลน สร้าง ticket สำหรับงานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานสรุปรายการทรัพย์สินได้โดยเลือกแสดงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างอิสระ

สำหรับการใช้งานในศูนย์คอมพิวเตอร์จะมีฟีเจอร์การใช้งานมากขึ้น ซึ่งจะแสดงข้อมูลของตู้เซิฟเวอร์และเซิฟเวอร์ละเอียดมากขึ้น ระบบสามารถเลือกให้แสดงสีตามความหนาแน่นของแต่ละตู้เซิฟเวอร์ รวมถึงน้ำหนักและกำลังไฟฟ้ารวมในแต่ละตู้เซิฟเวอร์ การเข้าดูแบบจำลองหน้าและหลังของตู้ที่แสดงภาพด้านหน้าของเซิฟเวอร์ รวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างพอร์ตไฟฟ้าและเครือข่ายของอุปกรณ์ นอกจากนี้ซอฟแวร์ยังรองรับการกรอกข้อมูลด้วยภาษาไทยและเลขไทยสำหรับรหัสครุภัณฑ์

AssetSpire เป็นซอฟแวร์โดยผู้พัฒนาจากประเทศอังกฤษซึ่งซอฟแวร์เหมาะสมกับการใช้งานในหลายสถานที่ได้แก่ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่, สถานีไฟฟ้าย่อย, ธนาคารที่มีสาขาต่างๆ, องค์กรที่มีสำนักงานอยู่หลายสถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสถานที่ที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก

Features:

 • ระบบเป็น Cloud Platform
 • ซอฟแวร์ทำงานอยู่บน Cloud ทำให้สามารถเข้าดูข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านเว็บเบราเซอร์ทั่วไป นอกจากนี้ยังสะดวกในการเข้าดูของอาคารสาขาอื่นๆ
 • Space Calculation ซอฟแวร์จะคำณวณพื้นที่อัตโนมัติตามทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่วางอยู่จริงเพื่อคำณวณออกมาเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้ รวมถึงพื้นที่ว่างที่สามารถใช้งานได้
 • Customize Report ซอฟแวร์สามารถสร้างรายงานทรัพย์สินได้อย่างอิสระ โดยสามารถเลือกแสดงข้อมูลที่ตองการได้ นอกจากนี้ซอฟแวร์ยังมีฟังก์ชั่นการคำณวณเหมือน Excel ทำให้สามารถนำข้อมูลมาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Maintenance Task and Ticket มีระบบ Ticket สำหรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยระบบจะบันทึกเป็นประวัติและสามารถนำข้อมูลมาสร้างรายงานได้
 • Thai Language Support รองรับภาษาไทยและเลขไทยสำหรับงานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานราชการ

Data Center Features:

 • Capacity Management ซอฟแวร์สามารถแสดงแผนผัง 2D ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่จะแสดงตำแหน่งการวางของตู้ Rack ภายในห้อง รวมถึงสามารถแยกสีตามความหนาแน่น(จำนวน RU)ของเซิฟเวอร์ได้ 5 ระดับ ทำให้ง่ายต่อการ บริหารจัดการเซิฟเวอร์ในแต่ละRack นอกจากนี้ยังสามารถแสดงน้ำหนักและกำลังไฟฟ้าแต่ละ Rack ได้อีกด้วย
 • Rack Diagram จำลองภาพหน้า Rack ทำให้เห็นหน้าเซิฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละ Rack เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าดูข้อมูลของเซิฟเวอร์
 • Electrical Diagram สามารถแสดงแผนภาพการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าตั้งแต่ต้นทาง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ไปจนถึงแต่ละ เซิฟเวอร์
 • Network Diagram แสดงแผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์ละเอียดถึงระดับพอร์ตต่อพอร์ต เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
 • Monitoring สามารถเชื่อมต่อกับระบบ monitoring เพื่อนำข้อมูลมาแสดงในแต่ละอุปกรณ์ เช่น กำลังไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น
การแสดงแผนผังโดยรวม
การแสดงแบบจำลองหน้า Rack
สามารถใช้งานผ่านแอพบนมือถือ

ระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM)

Data Center Infrastructure Management (DCIM) – STULZ เป็นโซลูชั่นแบบรวมศูนย์ในการมอนิเตอร์ติดตามการใช้พลังงานระบบการทำความเย็นและตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ และในระบบไอทีรวมทั้งบริหารจัดการการใช้พื้นที่ว่างและอายุการใช้งานของระบบ ไม่ว่าองค์กรใดก็อยากจะมีศูนย์ข้อมูลที่ประหยัดพลังงาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรส่วนใหญ่คือ เมื่อดำเนินการบางอย่างเพื่อลดการใช้พลังงานได้แล้วก็พอใจอยู่เพียงเท่านั้น ทั้งๆ ที่ศูนย์ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ วิธีการประหยัดพลังงานที่ใช้ในปัจจุบันจึงอาจไม่ได้ผลในเดือนต่อ ๆ ไป และจะต้องมีการติดตามตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยติดตามการใช้พลังงานและทำให้องค์กร “เห็น” สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าและการทำความเย็นเมื่อมีการเคลื่อนย้าย เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือทรัพยากรในศูนย์ข้อมูล ฟังก์ชั่นการใช้งานที่เป็นจุดเด่นของ Cyberhub DCIM มีดังต่อไปนี้

1. 3D Visualization : เป็นการจำลองศูนย์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ โดยสามารถเข้าดูค่าต่าง ๆ ของแต่ละอุปกรณ์ เช่นเครื่องปรับอากาศ เครื่องสำรองไฟฟ้า อุณหภูมิในจุดต่าง ๆ ค่าพลังงานไฟฟ้าในแต่ละตู้ Rack ได้แบบ Real Time

2. Real Time Heat Map : Cyberhub DCIM สามารถแสดง Heat Map ได้แบบ Real Time เพื่อแสดงให้เห็นจุดร้อน (Hot Spot) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประกอบการปรับตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือแก้ปัญหาระบบทำความเย็นได้อย่างตรงจุด

3. Customize Dashboard : แสดงข้อมูลที่ต้องการต่าง ๆ ในหน้า Dashboard ซึ่งสามารถเลือกค่ามาแสดงได้อย่างอิสระ เพื่อที่จะมอนิเตอร์ค่าที่สำคัญที่สุดก่อน เป็นการลด Downtime ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. U- Level Management : สามารถมอนิเตอร์ถึงระดับเซิฟเวอร์สามารถใส่ข้อมูลน้ำหนักและการใช้พลังงานของเซิฟเวอร์ รวมถึงจำนวน U ที่ว่างของแต่ละ Rack และโดยรวมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาประกอบการบริหารจัดการเซิฟเวอร์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การวางแผน เพิ่ม เปลี่ยน ย้าย เซิฟเวอร์ทำได้ง่ายขึ้น

Customize Dashboard ได้ตามต้องการ เพื่อแสดงข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับคุณ

5. Smart Notify : เมื่อมีอุปกรณ์ในศูนย์คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ ระบบจะแสดง Alarm บนหน้าแสดง Alarm โดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ที่มอนิเตอร์สามารถทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแจ้งเตือนผ่านช่องทาง Email และ Line ได้เพื่อเป็นการลดความรุนแรงหรือระงับก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

ดูข้อมูลและตำแหน่งของสินทรัพย์อย่างละเอียด
ระบบบริหารจัดการการแจ้งเตือน

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)