การบริการระหว่างการใช้งานของ Data Center

ความสูญเสียธุรกิจหรือข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆของ Data Center เกิดจากปัญหาที่ไม่คาดคิดจากความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ของ Data Center ที่มาจากทั้งปัญหาที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้และป้องกันได้ กับปัญหาที่มาจากสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ ป้องกันได้น้อย หรือป้องกันไม่ได้ ดังนั้นการบำรุงรักษาตามวาระการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนอะไหล่ จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องมีประสิทธิภาพปฏิบัติโดยผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในงานวิศวกรรมบริการของระบบอุปกรณ์นั้นเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักในระหว่างการใช้งานของ Data Center

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

การทำ PM และการเปลี่ยนอะไหล่

การบำรุงรักษาตามวาระของทุกระบบอุปกรณ์เป็นหัวใจของการป้องกันความผิดปกติของ Data Center เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ต้องทำสม่ำเสมอ ตรวจสอบสภาพการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน ช้อมูลการเตือนความผิดปกติและเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองตามรายการที่ต้องบำรุงรักษาทั้งเพื่อความมั่นใจในการทำงานอย่างต่อเนื่องของ Data Center และอายุการใช้งานอย่างยาวนาน

ข้อแนะนำของความหมายการแจ้งเตือนต่าง ๆ

เมื่อเกิดการเตือนความผิดปกติของระบบอุปกรณ์ขึ้นผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขเบื้องต้นทันที เพื่อหยุดหรือลดความผิดปกติ และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบอื่นๆ โดยผู้ใช้งานสามารถ”ทรศัพท์ติดต่อขอคำแนะนำ หารแก้ไขได้จากทีมงานวิศวกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การทำ CM และการเปลี่ยนอะไหล่

การซ่อมบำรุงฉุกฉินเมื่อเกิดความผิดปกติที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ด้วยการแก้ไขตามคำแนะนำทางโทรศัพท์ในทันทีหากไม่สามารถแก้ได้วิศวกรหรือช่างเทคนิคบริการที่เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอะไหล่จะเข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด และไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้งปัญหาฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

การบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์

การบันทึกประวัติและข้อมูลของระบบอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการบำรุงรักษาตามวาระ ประวัติการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน ปละประวัติการเปลี่ยนอะไหล่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์สภาพการทำงานและการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด อีกทั้งสามารถทำให้การแก้ไขเมื่อมีความผิดปกติ สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

การบริการก่อนเปิดใช้งาน Data Center เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจว่าทุกระบบ และอุปกรณ์ของ Data Center ได้รับการทดสอบ ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดใช้งาน ซึ่งเมื่อ Data Center เปิดใช้งานแล้วจะทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่หยุดชะงัก

ผู้สนใจบริการด้าน Data Center ของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)