ระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ

SITEM มีโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย อาทิ ระบบโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน และอื่นอีกมากมาย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control)

ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System) เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบบุคคลและบันทึกการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยโดยผู้ที่ได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ จะไม่สามารถปลดล็อกประตู หรืออุปกรณ์นั้นได้ ซึ่งอาศัยหลักการตรวจสอบจาก 3 ตัวแปรหลัก ดังนี้

  • RFID Tag (บัตร หรือ Token ต่างๆ)
  • PIN (Password) Biometric
  • (Finger Print, Face Recognition หรือ IRIS)

สำหรับความปลอดภัยขั้นสูง ระบบ Access Control สามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระบบ Visitor Management ระบบประตู Turnstile เป็นต้น เพื่อให้การตรวจสอบรายการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถเรียกดูภาพ ณ เวลาที่เกิด Alarm หรือสามารถกำหนดสิทธิ์บัตรผ่านประตูล่วงหน้าจากระบบ Visitor Management ได้

ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ (Cloud Lock)

Cloud Lock หรือ ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ สำหรับตู้ Rack ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cloud Lock Management System คือ ระบบล็อคนิรภัยอัจฉริยะ สำหรับตู้ Rack ในระบบ Cloud Lock จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซิงค์ข้อมูลบนแอพพลิเคชั่นในมือถือ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทางระบบคราวน์ (Cloud) โดยการเข้าถึงซึ่งจะมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงกว่า ระบบล็อคนิรภัยแบบเดิม ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ล็อคแบบ Mechanical เป็นกลไกในการปลดล็อค ทำให้ยากต่อการตรวจสอบผู้เข้าไปใช้งานในตู้ Rack

การเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยการเสียบกุญแจเหมือนทั่วไป แต่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆผ่านแอพพลิเคชั่นเสียก่อน แม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถปลดล๊อกได้

โดยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 1 ดอก สามารถใช้กับแม่กุญอิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 1 ตัว โดยสามารถกำหนดสิทธ์การเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์หลายตัวให้กับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 1 ดอกได้ และกุญแจดอกอื่นๆก็สามารถเข้าถึงแม่กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวได้เช่นกัน

ประโยชน์การติดตั้งระบบ Cloud Lock Management System คือ

  • ไม่ต้องเดินสายไฟเพื่อจ่ายให้แม่กุญอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำงาน
  • ไม่สามารถลอกเลียนแบบกุญอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • ง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่ที่มีจำนวนแม่กุญแจปริมาณมากสามารถถือกุญแจดอกเดียวใช้งานได้ทุกประตู เช่น อาคารขนาดใหญ่, Data Center
  • ความปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่สูงมากเนื่องจากต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงผ่านระบบเสียก่อน
  • สามารถตรวจสอบการเข้าถึงแม่กุญอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์แบบ Real-Time และย้อนหลังได้

การทำงานของระบบ Cloud Lock

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1.แม่กุญอิเล็กทรอนิกส์
2. กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
3. แอพพลิเคชั่น

ระบบบริหารจัดการกุญแจแบบอัตโนมัติ (KEY Management System)

ในอาคารทั่วไปรวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์นั้นจะมีกุญแจสำหรับใช้งานภายในจำนวนมากมายซึ่งต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีเข้ามาจัดการเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือ ทรัพย์สินมีค่าภายในอาคาร ในปี 2020 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับบริหารจัดการกุญแจอัตโนมัติเข้ามาจำหน่ายภายใต้แบรนด์ CREONE จากประเทศสวีเดน

โดยตู้บริหารกุญแจอัตโนมัตินี้จะมีขนาดที่หลากหลายเหมาะสมกับการใช้งานของอาคารทุกขนาดรวมไปถึงยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานมากมาย อาทิเช่น ตู้บริหารกุญแจจะมาพร้อมพินอัจฉริยะ(Intellipin)ที่ใช้ระบุกุญแจและทำงานร่วมกับซอฟแวร์บริหารจัดการที่กำหนดรหัสผ่านและเวลาการใช้งานให้กับกุญแจได้เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามต้องการ นอกจากนี้ตู้กุญแจยังมาพร้อมกับสัญญาณเตือนที่สามารถตั้งค่าได้ผ่านซอฟแวร์อีกด้วย โดยนอกจากการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงกุญแจแล้วยังรองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร และ RFID อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อทำการใส่รหัสเพื่อเลือกกุญแจที่ต้องการแล้วจะมีไฟLEDบอกตำแหน่งของกุญแจเพื่อให้นำไปใช้ได้ถูกอัน

โดยขนาดของตู้บริหารกุญแจอัจฉริยะจะมีใส่กุญแจได้ตั้งแต่ 42, 84, 224, 924 ดอก นอกจากนี้สำหรับอาคารขนาดใหญ่ทางผลิตภัณฑ์มีโซลูชั่นที่สามารถติตตั้งที่เก็บกุญแจเข้ากับห้องเพื่อให้เก็บกุญแจได้มากขึ้นอีกด้วย

ระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access Control And CCTV Surveillance System)

ระบบความปลอดภัย ขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กร หรือหน่วยงาน นั้นต้องมีไม่พ้นระบบควบคุมการเข้าออกและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Access control and cctv surveillance system)

โดยทั้ง 2 ระบบนี้ SITEM เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ UTC Group (UTC Security solution) ซึ่งคือผลิตภัณฑ์ LENEL และ Interlogix ซึ่งปัจจุบัน ในกลุ่มอาคารอัจฉริยะ (Intelligent building) เลือกใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดย Lenel คือผลิตภัณฑ์ open platform ที่ทั่วโลกนิยมใช้ เนื่องจากเป็นระบบที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งใช้งานง่ายและสามารถทำงานร่วมกับ (Integrated solution) ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบบริหารจัดการวีดีโอ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบตรวจจับการบุกรุก และระบบบริหารจัดการกุญแจ (Key management system) นอกจากนั้น ปัจจุบันยังสามารถ ทำงานตรวจสอบและมอนิเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ APPLICATION ที่ทันยุคสมัยในปัจจุบัน

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)