ระบบตรวจจับการรั่วซึม

SITEM มีโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบที่ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายอย่างระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม Water Leak Detector ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากน้ำระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม หรือ Water Leak Detector เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำรั่วซึม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุน้ำรั่วซึมจากเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำ ถาดน้ำหรือน้ำที่ไหลมาจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

SITEM ให้บริการระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ 3 โซลูชั่นด้วยกัน – ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ – ELSA, ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ – WATER SENSE และ ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม TDR – PERMALERT

ผลิตภัณฑ์ ELSA แบ่งออกเป็น 2 รุ่น 

1. รุ่น 3L-DP

สามารถเชื่อมต่อความยาวสาย Sensing Cable ได้สูงสุด 200 เมตร เป็นชนิดที่ไม่สามารถบอกระยะได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุน้ำรั่วได้ โดยสัญญาณเสียง และหลอด LED เหมาะสำหรับใช้ใระยะการตรวจจับใกล้ ๆ

3L-DP เป็นอุปกรณ์การตรวจจับตำแหน่งการรั่วไหลของของเหลวผ่าน Dry Contact

2. รุ่น 3L- SP/DP

สามารถเชื่อมต่อความยาวสาย Sensing Cable ได้สูงสุด 20,000 เมตร เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะลดความเสี่ยงจากน้ำรั่วซึมโดยเฉพาะ โดยอาศัยหลักการทำงานของ Sensing Cable หรือ สายจับน้ำรั่วซึม ที่พาดผ่านบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำรั่วซึม อาทิ เช่น บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศให้ท่อน้ำหรือรวมไปถึงบริเวณรอบห้อง เมื่อเกิดน้ำรั่วซึมขึ้นมา สายดังกล่าว ก็จะทำการส่งข้อมูลไปทำการประมวลผลที่อุปกรณ์ควบคุม ซึ่งผลดังกล่าว จะทำให้เราทราบถึงตำแหน่งของจุดรั่วซึมของน้ำ โดยจะทำการแสดงผลเป็นระยะความยาวสายของ Sensing Cable ในหน่วยเมตร แสดงผลบนหน้าจอ LCD พร้อมกับการแจ้งเตือนเป็นเสียงได้อีกด้วย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ EMS ได้ โดยสื่อสารผ่านโปรโตคอล Modbus เพื่อง่ายในการเฝ้าระวังระบบตรวจจับน้ำรั่ว

ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำแบบประยุกต์ สำหรับระบบที่ติดตั้งหลายโซน

ตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำแบบประยุกต์ สำหรับระบบที่ติดตั้งหลายโซน

มีหน้าจอแสดงผลแบบ Touch Screen สามารถแสดงผลเมื่อเกิดน้ำรัวซึมบนแผนที่ที่ติดตั้งระบบตรวจจับน้ำได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งงานระบบตรวจจับน้ำทั้งอาคาร โดยแบ่งโซนแต่ละโซนเป็นแต่ละชั้นของอาคาร โดยเชื่อมต่อกันด้วย Modbus RS485

ผลิตภัณฑ์ Water Sense แบ่งออกเป็น 2 รุ่น

1. รุ่น LD

เป็นชนิดที่ไม่สามารถบอกระยะได้ สามารถแจ้งเตือนเหตุน้ำรั่วได้ โดยสัญญาณเสียง และหลอด LED เหมาะสำหรับใช้ในระยะการตรวจจับใกล้ ๆ หรือไม่ซับซ้อน

2. รุ่น LDI-IM

เป็นชนิดที่สามารถบอกระยะได้ นอกจากการแจ้งเตือนด้วยเสียงสัญญาณแล้ว ยังสามารถบอกระยะที่น้ำรั่วซึม โดยอ้างอิงด้วยความยาวสายจับน้ำรั่วซึม วัดจากตัว Leader Cable , สามารถ Check ระยะโดยเทียบกับแผนผังได้ด้วย Software Monitoring

Water Sense รุ่น LDI-IM เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะลดความเสี่ยงนี้โดยเฉพาะ โดยอาศัยหลักการทำงานของ Sensing Cableหรือ สายจับน้ำรั่วซึม ที่พาดผ่านบริเวณจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำรั่วซึม อาทิ เช่น บริเวณใต้เครื่องปรับอากาศให้ท่อน้ำหรือรวมไปถึงบริเวณรอบห้อง เมื่อเกิดน้ำรั่วซึมขึ้นมา สายดังกล่าว ก็จะทำการส่งข้อมูลไปทำการประมวลผลที่อุปกรณ์ควบคุม ซึ่งผลดังกล่าว จะทำให้เราทราบถึงตำแหน่งของจุดรั่วซึมของน้ำ โดยจะทำการแสดงผลเป็นระยะความยาวสายของ Sensing Cable ในหน่วยเมตรพร้อมกับการแจ้งเตือนเป็นเสียงได้อีกด้วย

Water Sense ถูกคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองให้ผู้ใช้งานได้มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นสำหรับความต้องการในพื้นที่ขนาดใหญ่ นั่นก็คือ Software Monitoring โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้มองเห็นภาพพื้นที่ที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ได้จริง เห็นตำแหน่งการจัดวาง Sensing Cable เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว โปรแกรมจะสามารถทำการแจ้งเตือนบนพื้นที่ได้ทันที ไม่ต้องค้นหาจากระยะความยาวสาย นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถทำการเก็บประวัติและสั่งสิ่งพิมพ์เหตุการณ์ย้อนหลังเพื่อทำเป็นประวัติเหตุการณ์ในพื้นที่ให้ผู้ใช้งานอีกด้วย

TTK ระบบตรวจจับของเหลว หรือ Liquid Leak Detection

ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากของเหลวชนิดต่างๆ เช่น น้ำ, กรด, น้ำมัน, hydrocarbon liquid และ solvent leaks ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะลดความเสี่ยงในห้องชาร์ปไฟฟ้าของอาคาร บริเวณติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือบริเวณที่ต้องการตรวจจับของเหลวต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น

ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม เทคโนโลยี TDR

ในศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกศูนย์นั้นต้องมีการเดินสายตรวจจับน้ำรั่วซึมเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมที่อาจจะมาจากเครื่องปรับอากาศหรือซึมมาจากกำแพงและเพดานของห้องที่ติดกัน

โดยระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบเทคโนโลยี TDR หรือ Time Domain Reflectometry นั้นจะทำงานเหมือนกับระบบโซน่าของเรือคือจะปล่อยคลื่นที่สามารถตรวจจับการรั่วซึมของน้ำได้ในหลายๆจุดพร้อมกันโดยระบบออกแบบมาให้ตรวจจับการรั่วซึมของน้ำจึงมีข้อแตกต่างกับระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมทั่วไปที่จะเป็นการหาจุดที่เกิดการลัดวงจรจากน้ำ

โดยข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี TDR คือ จะไม่เกิด false alarm จากฝุ่นหรือการควบแน่นของน้ำรวมถึงสามารถตรวจจับน้ำและน้ำมันได้ด้วยสายเส้นเดียว ระยะทางเดินสายเส้นตรวจจับเส้นเดียวยาวถึง 2.3 กิโลเมตร จากข้อได้เปรียบที่กล่าวมาทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ตรวจจับน้ำรั่วซึมในท่อสองชั้นหรือใช้ตรวจจับบริเวณใต้เพดานของศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีฝุ่นและมีการควบแน่นของน้ำทำให้ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมทั่วไปเกิด false alarm

ในปี 2020 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมแบบเทคโนโลยี TDR เข้ามาจำหน่ายและทำตลาด โดยนำเข้าภายใต้แบรนด์ PermAlert จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน (Oil Leak Detector)

Oil Leak Detector คือ ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมัน เป็นระบบที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดการรั่วไหลของน้ำมันในบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณที่ติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ห้อง Generator บริเวณรอบท่อสายส่งน้ำมัน บริเวณใต้ถังน้ำมัน เป็นต้น โดยทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

โซลูชั่นสำหรับน้ำมันรั่ว Long Line Digital Unit สำหรับตรวจจับน้ำมันรั่ว + สายเคเบิล Oil Sense FG-OD + อุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับการตรวจจับน้ำมันรั่ว
ลักษณะการรั่วของน้ำมัน

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)