การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์

ในศูนย์คอมพิวเตอร์การจะทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานนั้น หนึ่งในปัจจัยหลักคือการควบคุมสภาพแวดล้อมภายศูนย์คอมพิวเตอร์ ปัญหาการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พบในเกือบทุกศูนย์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในยุคก่อนนั้นจะกำหนดค่าอุณหภูมิห้องอยู่ที่ไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส และความชื้นในช่วง 50-55% ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ และช่วงควบคุมความชื้นค่อนข้างแคบทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักและไม่ประหยัดพลังงานเนื่องจากเครื่องปรับอากาศต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ต่ำอยู่ตลอดเวลา

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น ปัจจุบันตามมาตรฐานของ Ashrae นั้นให้ควบคุมอุณหภูมิและจุดน้ำค้าง (Dew point) แทนที่ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยช่วงควบคุมอุณหภูมิ 18 ถึง 27 องศาเซลเซียส และ จุดน้ำค้างที่ 5.5 ถึง 15 องศาเซลเซียส โดยค่าความชื้นต้องไม่เกิน 60% ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าต่างๆเปิดช่วงให้กว้างมากขึ้นทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานลดลงเป็นอย่างมาก

ตารางที่ 1 Environment Specifications with Equipment Power On (SI)

ความหมายของจุดน้ำค้าง(Dew point) คือ อุณหภูมิที่ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ หรือก็คืออุณหภูมิที่ทำให้ความชื้นมีค่า 100% ค่าจุดน้ำค้าง (Dew point) จะแสดงถึงปริมาณไอน้ำในอากาศ ในขณะที่ความชื้นจะแปรผันตามอุณหภูมิ โดยหากต้องการคำณวณค่าจุดน้ำค้างสามารถทำได้ผ่านเว็บไซท์ (http://www.dpcalc.org/)  ซึ่งหากค่าที่คำณวณออกมาอยู่ในกรอบที่ควบคุมไว้หมายถึงสภาพแวดล้อมในห้องคอมพิวเตอร์นั้นเหมาะสม ถึงแม้บางครั้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอาจรู้สึกไม่เย็นสบาย ซึ่งการควบคุมสภาพแวดล้อมในกรอบนี้จะเป็นการรักษาและยืดอายุการใช้งานให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ปัญหาเรื่องความชื้นในศูนย์คอมพิวเตอร์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินักในศูนย์คอมพิวเตอร์เนื่องจากห้องถูกออกแบบไม่ให้มีอากาศจากภายนอกเข้ามา รวมไปถึงไม่บ่อยนักที่จะมีผู้ปฏิบัติงานภายในห้องทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถควบคุมความชื้นได้อย่างสม่ำเสมอ โดยปัญหาความชื้นที่พบเรื่องความชื้นนั้นส่วนมากจะพบในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหม่ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยังน้อยทำให้อุณหภูมิต่ำ ความชื้นจึงสูงขึ้น ทำให้เจ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์อาจเข้าใจผิดว่าห้องชื้นเนื่องจากไม่ได้มอนิเตอร์จุดน้ำค้าง(Dew point) นอกจากนี้การเปลี่ยนมาควบคุมจุดน้ำค้าง (Dew Point) ยังเป็นการช่วยลดการทำงานของฟังก์ชั่นควบคุมความชื้นทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

นอกจากปัญหาเรื่องความชื้นแล้วการปรับอุณหภูมิขาเข้าเซิฟเวอร์ (air inlet temperature) ให้อยู่ในช่วง 18 ถึง 27 เซลเซียสยังเป็นการช่วยลดค่า PUE ลดค่าไฟฟ้า และ เพิ่มประสิทธิภาพของคอมเพรซเซอร์ แต่เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะสามารถทนอุณหภูมิสูงได้เป้นเวลาไม่นาน ก่อนการปรับอุณหภูมิต้องมีการหาจุด hotspot เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอุปกรณ์เสียหาย