ระบบวัดอุณหภูมิ และระบบการจดจำใบหน้าและ การตรวจจับใบหน้า ถูกนำมาใช้กับระบบ Access Control เพื่อควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติโดยการกำหนดสิทธิ์ เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุร้าย

ระบบวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์

SITEM ให้บริการผลิตภัณฑ์ Ming Ji เช่น อุปกรณ์ AI Temperature Detection Kit MINI Version ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคคลผ่านทางใบหน้า เหมาะกับการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคนทำงานและผู้มาติดต่อจำนวนมาก และเหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่อาคารสาธารณะ อาทิเช่น โรงพยาบาล, สถานีรถไฟฟ้า, สถานีเดินรถ, ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

 • ใช้ Deep learning Artificial Intelligence (AI) Platform ในการเปรียบเทียบและจดจำใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิจากการจับตำแหน่งบริเวณกลางหน้าผากอัตโนมัติ
 • สามารถวัดอุณหภูมิผู้สัญจรไปมาได้พร้อมกันในอัตรา 6-8 คนต่อวินาที
 • ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JJF 1107-2003 Calibration Specification of Infrared Thermometers of Measurement of Human Temperature โดยสามารถวัดอุณหภูมิ มีความคลาดเคลื่อนเพียง +/- 0.3 องศาเซลเซียส
 • ระยะในการวัดสูงสุด 4 เมตร เพื่อเป็นการลดการสัมผัส
 • ระบบสามารถแสดงจำนวนผู้ที่ผ่านการวัดอุณหภูมิวันนี้ ได้
 • ระบบสามารถแจ้งเตือนบุคคลที่ไม่สวมหน้ากาก (NO MASK)
 • ระบบสามารถแจ้งเตือนกรณีมีผู้อุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด
 • ระบบสามารถตั้งค่าอุณหภูมิเพื่อแจ้งเตือนได้ตั้งแต่ 30-45 องศาเซลเซียส
 • ระบบสามารถแสดงจำนวนผู้ไม่สวมหน้ากาก
 • ระบบสามารถแสดงจำนวนผู้ที่มีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด
 • ระบบสามารถบันทึกผู้ที่มีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด และ ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากาก
 • ระบบสามารถบันทึกผู้ที่ผ่านการวัดอุณหภูมิ
 • ระบบสามารถ Export ไฟล์ข้อมูลผู้ที่มีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด ผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากาก หรือ ผู้ที่ผ่านการวัดอุณหภูมิ
 • ระบบสามารถแสดงผลออกจอ TV ผ่าน HDMI หรือเรียกดูผ่าน Web Browser ได้

คำเตือน: ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรือ อาบน้ำ
คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มบริเวณด้านล่างของหน้านี้ และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ หรือ ติดต่อ ทาง LINE Official ของ SITEM 

สื่อภาพยนต์โฆษณาตามใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.2115/2563

ผู้สนใจสินค้าหรือบริการของ SITEM สามารถติดต่อปรึกษากับทีมงานได้ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างและส่งข้อความถึงทีมงาน โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อ(Required)