TMI 2021 “การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพสู้ยุคดิจิทัลในวิกฤตโรคระบาด”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 จัดประชุมระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สมาคมเวชสารสนเทศไทย ได้กำหนดการจัดประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อเรื่อง “การปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพสู้ยุคดิจิทัลในวิกฤตโรคระบาด” Health care Digital Transformation ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเวชสารสนเทศ พัฒนาข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ และเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเวชสารสนเทศให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (SITEM) ได้เป็นผู้สนับสนุน ในการจัดงาน ประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 ในครั้งนี้ ซึ่งเราได้จัดตั้งบูธ เพื่อให้ความรู้ และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจในงาน โดยภายในบูธของเรา จะมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Center คอยให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถพบกับเราได้ที่ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ